Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Is het beter om bloeddrukmedicatie in de ochtend of avond in te nemen?

Nieuws - 26 aug. 2022

Treatment in Morning or Evening: The TIME study results

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. Thomas MacDonald – Dundee, VK

Introductie en methoden

TIME was een prospectieve, gerandomiseerde studie die als doel had te onderzoeken of inname van bloeddrukmedicatie in de avond cardiovasculaire uitkomsten verbetert in vergelijking met het nemen van de medicatie in de ochtend. In totaal werden 21.104 deelnemers uit het VK (gemiddelde leeftijd 65 jaar, 58% man en 98% wit) gerandomiseerd in een 1:1 verhouding om hun gebruikelijke bloeddrukmedicatie 's ochtends of 's avonds in te nemen. Het samengestelde primaire eindpunt was ziekenhuisopname voor niet-fataal MI of niet-fatale beroerte, of vasculaire sterfte, in de intention-to-treat-populatie. Secundaire uitkomsten waren niet-fatale beroerte, niet-fataal MI, CV sterfte, sterfte door alle oorzaken en CHF-hospitalisatie. De mediane follow-up was 5,2 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze grote gerandomiseerde studie bleek dat het 's avonds innemen van bloeddrukmedicatie niet beter of slechter was dan het 's ochtends innemen ter preventie van MI, beroerte of vasculaire sterfte. De belangrijkste boodschap van deze studie is volgens prof. MacDonald dat patiënten hun bloeddrukmedicatie kunnen innemen wanneer het hen het beste uitkomt.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: