Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer verlaagt primaire eindpunt van CV-sterfte of verslechtering van HF bij HFmrEF en HFpEF

Nieuws - 27 aug. 2022

Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction – The DELIVER Trial

Gepreserteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. Scott Solomon - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

DELIVER was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin de werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine werden onderzocht bij patiënten met HFmrEF en HFpEF. Patiënten van ≥40 jaar, NYHA klasse II-IV, LVEF >40%, structurele hartziekte en verhoogde natriuretische peptiden kwamen in aanmerking voor de studie. Bijzonder aan DELIVER is dat zowel ambulante als opgenomen patiënten en patiënten die eerder een verminderde ejectiefractie hadden die was verbeterd tot >40% geïncludeerd werden. In totaal werden 6263 patiënten gerandomiseerd om ofwel dapagliflozine, 10 mg eenmaal daags (n=3131) of placebo (n=3132) te krijgen. Het primaire samengestelde eindpunt was CV sterfte, HF-ziekenhuisopname of urgent HF-bezoek. De mediane follow-up was 2,3 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Dapagliflozine verminderde het risico op CV sterfte of verslechtering van HF bij patiënten met HFmrEF of HFpEF, zonder vermindering van het behandelvoordeel bij patiënten met de hoogste EF. Dapagliflozine was even effectief bij ambulante en opgenomen patiënten en bij patiënten die eerder een verminderde ejectiefractie hadden die was verbeterd tot >40% en patiënten met een ejectiefractie die constant boven de 40% lag.

Prof. Solomon zei: "deze bevindingen suggereren dat SGLT2-remmers een fundamentele therapie zouden moeten zijn bij hartfalen, ongeacht de ejectiefractie"

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in N Engl J Med. Bekijk de video met prof. Solomon over de DELIVER-studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: