Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toevoeging acetazolamide aan lisdiuretica verhoogt slagingspercentage van decongestie bij acuut HF

Nieuws - 27 aug. 2022

Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume OveRload (ADVOR)

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. dr. Wilfried Mullens- Genk, België

Introductie en methoden

ADVOR was een academische, prospectieve, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie die als doelstelling had te onderzoeken of toevoeging van acetazolamide aan gestandaardiseerde i.v. lisdiuretica de incidentie van succesvolle decongestie bij patiënten met acuut gedecompenseerd HF zou verbeteren.

ADVOR includeerde patiënten met acuut gedecompenseerd HF en vochtoverbelasting, die ten minste één maand een lisdiureticum gebruikten en een NT-proBNP > 1000 pg/ml hadden. In totaal werden 519 patiënten gerandomiseerd naar acetazolamide (n=259) of placebo (n=260) gedurende 3 dagen. Alle patiënten kregen gestandaardiseerde i.v. lisdiuretica.

Het primaire eindpunt was succesvolle decongestie gedefinieerd als een congestiescore ≤ 1 binnen 3 dagen na randomisatie zonder indicatie voor escalatie van decongestietherapie. Secundair eindpunt was de duur van de indexhospitalisatie en de samenstelling van sterfte door alle oorzaken en HF-ziekenhuisopname binnen 3 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met acuut gedecompenseerd HF leidde toevoeging van acetazolamide aan lisdiuretica tot een 46% hogere incidentie van succesvolle decongestie na 3 dagen.

Prof. Mullens zei dat het toenemende behandelingseffect gedurende opeenvolgende dagen het belang benadrukt om zowel vroeg als agressief congestie te behandelen. Mullens concludeerde: "ADVOR ondersteunt het gebruik van acetazolamide om decongestie te verbeteren omdat het een goedkoop, niet-gepatenteerd, gemakkelijk te gebruiken, veilig en zeer effectief medicijn is".

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: