Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verbeterde uitkomsten met SGLT2i voor het gehele EF-spectrum

Nieuws - 27 aug. 2022

Pooled analysis of DAPA-HF and DELIVER

Gepresenteerd op het ESC congres 2022 door: Pardeep Jhund – Glasgow, VK

Introductie en methoden

Tot 55% van patiënten met HF in de klinische praktijk kunnen HFpEF hebben. Deze patiënten hebben slechte uitkomsten en behandelopties zijn erg beperkt. Vorig jaar lieten trialresultaten verbeterde uitkomsten zien met een SGLT2-remmer in patiënten met HFpEF. Er werd echter gesuggereerd dat patiënten met een hoge ejectiefractie geen voordeel hebben van dit medicijn.

Er werd een analyse uitgevoerd van twee trials waarin het effect van dapagliflozine werd getest in patiënten met hartfalen; de DAPA-HF (n=4744) en DELIVER (n=6263) – gepoolde dataset was n=11.007. Patiënten werden gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. De gecombineerde trials beslaan het gehele spectrum van ejectiefractie. Mediane LVEF was 44%. En mediane follow-up was 22 (IQR 17-30) maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De SGLT2-remmer dapagliflozine verlaagde het risico op cardiovasculaire sterfte, totale sterfte, totale HF ziekenhuisopnames en MACE voor het gehele spectrum van LVEF in patiënten met HF.

Jhund zei dat deze bevinding klinisch belangrijk is aangezien patiënten vaak moeten wachten op een hartscan om ejectiefractie te meten en de beslissing welke therapie te starten. Nu kan dapagliflozine worden voorgeschreven voordat de ejectiefractie is gemeten en daarmee wordt de toegang tot dit medicijn versneld (onder de voorwaarde dat patiënten geen contra-indicaties hebben).

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

De bevindingen van deze gepoolde analyse zijn gelijktijdig gepubliceerd in Nature Medicine. Bekijk een video over deze gepoolde analyse

Deel deze pagina met collega's en vrienden: