Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Resultaten van een fase 2-studie met FXIa-remmer in patiënten met non-cardioembolische ischemische beroerte

Nieuws - 28 aug. 2022

PACIFIC-STROKE – Phase 2 Program of AntiCoagulation via Inhibition of FXIa by the oral Compound BAY 2433334 – non-cardioembolic STROKE study

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Ashkan Shoamanesh – Hamilton, Canada

Introductie en methoden

De PACIFIC-STROKE-trial was een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase 2, dosis-bepalingsstudie. Patiënten met non-cardioembolische ischemische beroerte die zich binnen 48 uur presenteerden met begin van symptomen (met hoog terugkerend risico op beroerte en waarbij van plan was ze te behandelen met antiplaatjestherapie) werden gerandomiseerd naar asundexian (10, 20, of 50 mg dagelijks) of placebo. Patiënten ondergingen MRI op baseline en na 6-12 maanden of aan het einde van behandeling. In totaal werden 1808 patiënten geïncludeerd op 196 sites in 23 landen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De resultaten van deze fase 2-studie waren dat remming van factor XIa met asundexian niet het primaire eindpunt – een samenstelling van covert herseninfarct of ischemische beroerte – verlaagde in patiënten met acute, non-cardioembolische ischemische beroerte. Een dosering van 50 mg asundexian verlaagde echter wel terugkerende symptomatische ischemische beroerte en TIA’s, met name in patiënten met atherosclerose. Er was geen significante toename in risico op majeure of intracraniële bloedingen.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: