Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Screening via smartphone verbetert detectie van AF

Nieuws - 28 aug. 2022

Smartphone-based screening for atrial fibrillation (eBRAVE-AF) – A pragmatic siteless digital randomized clinical trial

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. Axel Bauer- Innsbruck, Oostenrijk

Introductie en methoden

eBRAVE-AF was een digitale, gerandomiseerde studie die onderzocht of screening via een smartphone-app de detectie van AF kan verbeteren. In totaal ontvingen 67.488 mensen die verzekerd waren bij een grote Duitse zorgverzekering die voldeden aan de inclusiecriteria (50-90 jaar, CHA2DS2-VASc ≥1 voor mannen (≥2 voor vrouwen), geen bekende AF, niet op orale antistolling) een uitnodiging per post om de studie-app te downloaden. In de app konden ze geïnformeerde toestemming geven. De app randomiseerde 5551 deelnemers naar digitale screening (n=2860) of gebruikelijke zorg (n=2691). In de digitale screeningarm konden deelnemers repetitieve metingen van 1 minuut uitvoeren met behulp van een PPG-smartphone-app. De deelnemers werd geadviseerd dit regelmatig te doen, volgens een tijdsschema. Indien abnormale resultaten werden gedetecteerd, kregen de patiënten een draagbare ECG-looprecorder opgestuurd die ze 14 dagen moesten dragen. De gebruikelijke zorggroep weerspiegelt de dagelijkse klinische praktijk zonder studiegerelateerde interventies.

Het onderzoek bestond uit twee fasen, beide met een duur van 6 maanden. Na de eerste 6 maanden (fase 1) werden deelnemers die het primaire eindpunt niet hadden bereikt, uitgenodigd om mee te doen in fase 2 waarbij de wisselden van studiegroep (deelnemers in de gebruikelijke zorggroep kwamen in de digitale screeningsgroep en vice versa). Het primaire eindpunt was nieuw gediagnosticeerde AF, behandeld met orale antistolling door een onafhankelijke arts.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Prof. Bauer concludeerde dat deze digitale screeningstrategie met behulp van normale smartphones de detectie van AF meer dan verdubbelt. Dit houdt in dat iedereen met een smartphone zichzelf zou kunnen screenen op AF. Toekomstige studies zijn nodig om te onderzoeken of verbeterde AF-screening via digitale technologieën zich vertaalt naar betere uitkosten.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: