Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

14 van de 15 gemelde gevallen van spierklachten zijn niet toe te schrijven aan statines

Nieuws - 29 aug. 2022

CTT meta-analysis of the effects of statins on muscle symptoms

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. Colin Baigent- Oxford, VK

Introductie en methoden

Veel onbetrouwbare informatie over bijwerkingen van statines is voortgekomen uit niet-gerandomiseerde studies. De onderzoekers van deze meta-analyse wilden betrouwbare informatie verschaffen over de effecten van statines op spierbijwerkingen uit dubbelblinde, gerandomiseerde studies.

Data uit studies met ten minste 1.000 patiënten en ten minste twee jaar geplande behandeling werden in deze analyse opgenomen. Er werden 19 grote gerandomiseerde dubbelblinde studies geïncludeerd die statinetherapie versus placebo onderzochten (123.940 patiënten) en vier gerandomiseerde dubbelblinde studies vergeleken intensievere versus minder intensieve statinetherapie (30.724 patiënten).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Prof. Baigent concludeerde dat spierklachten veel voorkomen. 14 van de 15 gemelde gevallen van spierklachten zijn echter niet toe te schrijven aan statines. Er is een kleine overmaat aan spierklachten in het eerste jaar na het starten van statinetherapie, maar daarna is er geen verhoogd risico. Prof. Baigent zei dat de behandeling van spierpijn bij patiënten die een statine gebruiken moet worden verbeterd. Bovendien moet de informatie over spierklachten in de bijsluiters en informatie over geneesmiddelen worden herzien en verbeterd.

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: