Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van niet-steroïde MRA op mortaliteit bij patiënten met CNS en T2DM

Nieuws - 30 aug. 2022

Finerenone and effects on mortality in chronic kidney disease and type 2 diabetes: a fidelity analysis

Gepresenteerd op het ESC congres 2022 door: Prof. Gerasimos Filippatos- Athene, Griekenland

Introductie en methoden

De levensverwachting van patiënten met zowel T2DM als CNS is ongeveer 16 jaar korter dan die van patiënten zonder deze ziekten. De meeste van deze sterfgevallen kunnen worden toegeschreven aan HVZ. Hoewel is aangetoond dat steroïde MRA’s de cardiovasculaire sterfte verminderen bij HF-patiënten, wordt het gebruik ervan beperkt door ‘off-target’-bijwerkingen.

De vorige FIDELITY-analyse toonde gunstige cardiovasculaire en renale effecten van de selectieve, niet-steroïde MRA finerenon ten opzichte van placebo bij 13.026 T2DM-patiënten met CNS gedurende een mediane follow-uptijd van 3 jaar. In de huidige verkennende subanalyse werden de sterfteoorzaken onderzocht, met totale sterfte en cardiovasculaire mortaliteit (inclusief plotse hartdood) als belangrijkste uitkomstmaten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De vooraf gespecificeerde verkennende FIDELITY-subanalyse liet geen verlaging in de incidentie van totale en cardiovasculaire sterfte zien in de intention-to-treatanalyse. Een reductie op deze twee uitkomstmaten werd echter wel waargenomen in de on-treatmentanalyse. Bovendien liet de analyse een verminderd risico op plotse hartdood in de intention-to-treatanalyse zien bij T2DM-patiënten met een breed spectrum van CNS-ernst die behandeld waren met finerenon vergeleken met placebo.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: