Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Post-hocanalyse biedt aanvullend perspectief om effecten van ARNI bij MI te begrijpen

Nieuws - 30 aug. 2022

Sacubitril/valsartan versus ramipril for patients with acute myocardial infarction: win-ratio analysis of the PARADISE-MI trial

Gepresenteerd op het ESC congres 2022 door: dr. Otavio Berwanger- São Paulo, Brazilië

Introductie en methoden

In de PARADISE-MI-trial werden patiënten met acuut MI en LVEF ≤40% en/of pulmonale congestie plus een risicoverhogende factor gerandomiseerd naar sacubitril/valsartan (n=2830) of ramipril (n=2831), maar de primaire uitkomstmaat (tijd tot eerste event van cardiovasculaire sterfte, HF-ziekenhuisopname, of poliklinische ontwikkeling van HF – alle bevestigd door een commissie voor klinische-eventclassificatie (CEC)) werd niet gehaald voor de sacubitril/valsartan-groep.

Het doel van de huidige post-hocanalyse was om een aanvullend perspectief te bieden om de effecten van sacubitril/valsartan bij patiënten met acuut MI te begrijpen door tegelijkertijd de volgende aspecten te bekijken: (1) de hiërarchie van de uitkomstmaten (ernstigste events krijgen hogere prioriteit en worden eerst geanalyseerd), door gebruik te maken van de winstratiomethode; en (2) de totaliteit van het bewijs (inclusief meerdere domeinen van de uitkomstmaten), door de bijdrage te beoordelen van events die waren bevestigd door de CEC-commissie en niet-bevestigde events (dat wil zeggen: door de onderzoeker gerapporteerde events). De winstratio werd berekend als het totale aantal winsten gedeeld door het totale aantal verliezen.

Voordat hij de resultaten van deze post-hocanalyse presenteerde, benadrukte dr. Berwanger dat een methodologische analyse zoals deze gewoonlijk wordt uitgevoerd om de onderzoekers te helpen de resultaten beter te begrijpen en om betere trials te ontwerpen in de toekomst. Ze verandert echter niets aan de eerste interpretatie en de klinische implicaties van de oorspronkelijke studie.

Belangrijkste resultaten

Implicaties

Dr. Berwanger meent dat deze analyse twee implicaties heeft. Ten eerste moet bij het ontwerpen van toekomstige klinische studies rekening worden gehouden met de hiërarchie van de events. Ten tweede moeten sommige definities van de CEC-commissie misschien worden herzien om definities te vinden die beter aansluiten bij de klinische praktijk.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

De resultaten van deze studie zijn gelijktijdig gepubliceerd in Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: