Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vroeg en langdurig gebruik van PCSK9-remmer leidt tot aanhoudende gunstige CV-effecten

Nieuws - 30 aug. 2022

Long-term evolocumab in patients with established atherosclerotic cardiovascular disease: primary results of the FOURIER-OLE (open-label extension) studies

Gepresenteerd op het ESC congres 2022 door: Michelle O’Donoghue- Boston, MA, VS

Introductie en methoden

In de FOURIER-trial verlaagde de PCSK9-remmer evolocumab de LDL-c-waarde en de incidentie van cardiovasculaire events vergeleken met placebo maar niet de incidentie van cardiovasculaire sterfte bij ASCVD-patiënten met LDL-c ≥70 mg/dl die een geoptimaliseerde statinebehandeling kregen. Tijdens de mediane follow-upduur van 2,2 jaar was het geneesmiddel veilig en werd het goed verdragen. Op geselecteerde locaties in Europa en de VS werd vervolgens een open-labeluitbreidingsstudie (OLE) uitgevoerd bij 6634 patiënten die de oorspronkelijke FOURIER-trial hadden voltooid.

Alle FOURIER-OLE-patiënten injecteerden zelf evolocumab (ook de patiënten die in de oorspronkelijke FOURIER trial gerandomiseerd waren naar placebo), met de keuze tussen tweewekelijks 140 mg of maandelijks 420 mg (zoals in de oorspronkelijke studie). De mediane follow-upduur van de FOURIER-OLE-trial was 5,0 jaar (maximale blootstelling aan evolocumab in FOURIER plus FOURIER-OLE: 8,4 jaar).

De primaire uitkomstmaat was de samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, MI, beroerte, instabiele angina of coronaire vascularisatie. De belangrijkste secundaire uitkomstmaat was de samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, MI of beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Langdurig gebruik van evolocumab (mediane follow-upduur >7 jaar) leidde tot een duurzame LDL-c-reductie, was veilig en werd goed verdragen. Vroegtijdige start van deze behandeling was geassocieerd met een aanhoudende toename van gunstige cardiovasculaire effecten, inclusief cardiovasculaire sterfte, gedurende de daaropvolgende jaren. Volgens Michelle O’Donoghue “pleiten deze bevindingen voor een vroegtijdige start van een duidelijke en duurzame LDL-c-verlaging om het klinische voordeel te maximaliseren”.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie-

De resultaten deze studie zijn gelijktijdig gepubliceerd in Circulation. Bekijk de video over FOURIER-OLE

Deel deze pagina met collega's en vrienden: