Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AI-algoritme identificeert aortastenose

Nieuws - 5 sep. 2022

AI-ENHANCED Detection of Aortic Stenosis

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. dr. Geoffrey Strange- Sydney, Australië

Introductie en methoden

Hoewel aortaklepvervanging (AVR) geassocieerd is met een vermindering van het sterfterisico bij patiënten met aortastenose (AS), blijft AS grotendeels onderbehandeld.

Deze studie onderzocht of een Artificial Intelligence-Decision Support Algorithm (AI-DSA) ontwikkeld op basis van echocardiografische parameters matige tot ernstige en ernstige AS zou kunnen identificeren. De studie maakte gebruik van gegevens uit de National Echo Database of Australia (NEDA), die gegevens bevat van 1.077.145 routine-echocardiogrammen van 631.824 patiënten uit 23 centra in Australië met een maximale follow-up van 7,2 ± 4,4 jaar, en is gekoppeld aan de nationale sterfteindex in Australië. 442276 echocardiogrammen (70%) werden gebruikt om het AI-model te trainen en 189548 echocardiogrammen (30%) werden gebruikt als validatietest om de prestaties van het model te beoordelen.

Belangrijkste resultaten

-Bij patienten die volgens de AI-DSA in de lage waarschijnlijkheidsgroep vallen (referentiegroep) was de 5-jaars mortaliteit 22,9%, 56,2% bij patiënten met matige tot ernstige AS (OR 1,82, 95% BI 1,63-2,02, P<0,001) en 67,9% bij mensen met ernstige AS (OR 2,80, 95% BI 2,57-3,06, P<0,001).

Conclusie

Deze studie toonde aan dat een AI-algoritme automatisch patiënten kan identificeren met matige tot ernstige en ernstige vormen van AS die geassocieerd zijn met een hoog sterfterisico.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: