Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCI in aanvulling op OMT verlaagt primaire eindpunt niet bij patiënten met ernstige ischemische LV systolische dysfunctie

Nieuws - 5 sep. 2022

REVIVED – Percutaneous Revascularisation for ischemic ventricular dysfunction

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. Divaka Perera- Londen, VK

Introductie en methoden

Hoewel er geen bewijsvoering is van gerandomiseerde trial die percutane coronaire interventie (PCI) ondersteunen bij patiënten met ernstige linkerventrikel dysfunctie wordt deze procedure vaak uitgevoerd in de klinische praktijk. In de ESC-richtlijnen heeft deze aanbeveling een klasse 2a-label, met Level of Evidence C en de AHA geven geen aanbevelingen voor deze procedure.

In de REVIVED-trial werden patiënten met ernstige ventriculaire dysfunctie (ejectiefractie ≤35% en uitgebreid coronair lijden [BCIS-JS≥6) geïncludeerd. Patiënten moesten een minimale hoeveelheid levensvatbaar myocard hebben (aangetoond door CMR, OSE, SPECT of PET) van ≥4 dysfunctionele segmenten die levensvatbaar waren en met PCI konden worden gevasculariseerd. Patiënten werden gerandomiseerd naar PCI en optimale medische therapie (OMT) of alleen OMT. Echocardiografie werden na 6 en 12 maanden uitgevoerd, en klinische, ICD en biochemische follow-up werd na 6, 12 en 24 maanden uitgevoerd. Mediane follow-up was 3.4 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De REVIVED-studie – de eerste gerandomiseerde trial in deze setting – toonde aan dat PCI niet de incidentie van totale sterfte of ziekenhuisopname voor HF verlaagde.

Perera zei dat de take home message is dat deze definitieve resultaten mogelijk moeten maken de richtlijnen aan te scherpen en de klinische praktijk te rationaliseren.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

De bevindingen van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: