Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Factor XIa-remmer voor secundaire preventie bij patiënten met ischemische beroerte of TIA

Nieuws - 6 aug. 2022

AXIOMATIC-SSP: Antithrombotic treatment with factor XIa inhibition to Optimize Management of Acute Thromboembolic events for Secondary Stroke Prevention

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Mukul Sharma-Hamilton, Canada

Introductie en methoden

In de AXIOMATIC-SSP-trial – een fase 20-trial – werden patiënten met ischemische beroerte of transiente ischemische aanval (TIA) geïncludeerd. Patiënten moesten ook atherosclerose hebben in een vat naar het aangedane gebied van de hersenen. Patiënten met lacunaire beroerte bij aanvang werden uitgesloten, daarmee buitensluiten van patiënten met kleine vatlijden. 2295 Patiënten werden gerandomiseerd binnen 48 uur vanaf aanvang van de klachten. Voor de eerste 21 dagen ontvingen alle patiënten 75 mg clopidogrel en 100 mg aspirine en daarna ontvingen alle deelnemers 100 mg aspirine.

Vijf doses van milvexian werden onderzocht – van 25 mg QD tot 200 mg BID – en effecten werden vergeleken met placebobehandeling. MRI’s werden uitgevoerd op baseline en op dag 90.

Het gecombineerde eindpunt was covert herseninfarct of symptomatische ischemische beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Er was geen dosis-response relatie tussen milvexian en het samengestelde eindpunt van ischemische beroerte of covert herseninfarct bij patiënten met eerdere beroerte die 21 dagen DAPT kregen gevolgd door antiplaatjesmonotherapie. Milvexian verhoogde niet symptomatisch intracraniële bloedingen).

Mukul Sharma zei dat milvexian verder onderzocht zal worden in fase 3-trials.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: