Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Icosapent ethyl verlaagt totale MI-events en MI-subtypes

Nieuws - 7 sep. 2022

REDUCE-IT: Significant Reduction in ST-Elevation MI With Icosapent Ethyl

Gepresenteerd op het ESC-congres 2022 door: Prof. Deepak Bhatt- Boston, MA, VS

Introductie en methoden

In de REDUCE-IT-trial had 70% van de geïncludeerde patiënten HVZ en 30% hadden hoog risico op HVZ in een primaire preventiesetting (diabetes plus één extra cardiovasculaire risicofactor). Alle patiënten hadden licht verhoogde triglyceriden (135-500 mg/dL) en goed gereguleerd LDL-c (40-100 mg/dL [1-2.6 mmol/L]) met statinetherapie. ~8000 Patiënten werden gerandomiseerd naar icosapent ethyl (2 gram twee keer per dag) of naar een gematchte minerale olie-placebo (kleurloos en geurloos). Gemiddelde follow-up was 4.9 jaar.

Het primaire samengestelde eindpunt – tijd tot eerste optreden van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie of instabiele angina die ziekenhuisopname vereiste [5-punts MACE) – was verlaagd met 25% in de icosapent ethylgroep in vergelijking met de placebogroep (HR 0,75, 95%BI:0,68-0,83). Een vergelijkbare risicoreductie werd gezien met icosapent ethyl voor het belangrijkste secundaire samengestelde eindpunt van cardiovasculaire sterfte, MI of beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van REDUCE-IT toonde dat behandeling met icosapent ethyl 4 g/dag totale aantal MI’s significant verlaagde en ook MI subtypes, waaronder STEMI, NSTEMI, MI dat leidt tot hartstilstand en gereanimeerde MI. Er was geen significante toename in ernstige bloedingen. Verder verlaagde icosapent ethyl alle MI-groottes, ook grote MI-types.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: