Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoe vaak wordt NT-proBNP gemeten bij HFrEF-patiënten in de VS?

N-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing patterns in patients with heart failure with reduced ejection fraction

Literatuur - Januzzi JL, Tan X, Yang L, et al. - ESC Heart Fail. 2022 Feb;9(1):87-99. doi: 10.1002/ehf2.13749

Introductie en methoden

Achtergrond

Aangezien NT-proBNP een belangrijke biomarker is voor de diagnose en prognose van HF [1-3], bevelen klinische richtlijnen aan dat de NT-proBNP-waarde regelmatig wordt gemeten en periodiek wordt geüpdatet [3]. De patronen en resultaten van het testen van de NT-proBNP-waarde zijn echter niet goed in kaart gebracht bij HFrEF-patiënten, vooral niet na een verergering van HF (worsening HF event, WHFE).

Doel van de studie

Bij HFrEF-patiënten, inclusief een subgroep met een WHFE, onderzochten de auteurs hoe vaak een NT-proBNP-test wordt uitgevoerd, wat de verdeling van de NT-proBNP-concentratie is en welke patiëntkenmerken geassocieerd zijn met het ondergaan van een NT-proBNP-test.

Methoden

In deze retrospectieve cohortstudie werden 2 databases uit de VS gebruikt: (a) gedeïdentificeerde Humana Research Database, die claimgegevens bevat van verzekerde personen van Humana (de geraadpleegde gegevens waren van januari 2015-december 2018) (Cohort 1); en (b) Veradigm PINNACLE Registry®, dat een poliklinisch register is dat de gegevens van medische claims van artsenpraktijken, ziekenhuisclaims en apotheekclaims van enkel HF-patiënten bevat (van juli 2013-september 2017) (Cohort 2). In elke database werden alle volwassen patiënten met een bevestigde diagnose van HFrEF geïdentificeerd, evenals een WHFE-subgroep. WHFE was gedefinieerd als een HF-ziekenhuisopname of behandeling met intraveneuze diuretica na de datum van de indexdiagnose.

Belangrijkste resultaten

Frequentie van uitvoering van NT-proBNP-test

Distributie en patroon van NT-proBNP-waarde

Patiëntkenmerken geassocieerd met ondergaan van NT-proBNP-test

Conclusie

Deze studie laat zien dat HFrEF-patiënten in de Amerikaanse klinische praktijk niet regelmatig een NT-proBNP-test kregen. Bovendien varieerde de NT-proBNP-concentratie tussen zorginstellingen en HFrEF-subpopulaties. De auteurs speculeren dat dit lage gebruik van de NT-proBNP-test mogelijk te wijten is aan het relatief grote aantal Amerikaanse patiënten zonder verzekering of met een slechte verzekeringsdekking, voor wie de test een aanzienlijke financiële last kan zijn.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: