Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voorspellend vermogen van risicoscores voor ischemische beroerte bij AF

Comprehensive comparison of stroke risk score performance: a systematic review and meta-analysis among 6 267 728 patients with atrial fibrillation

Literatuur - Van der Endt VHW, Milders J, Penning de Vries BBL, et al. - Jul 27;euac096. doi: 10.1093/europace/euac096

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met AF kan het risico op ischemische beroerte (ischemic stroke, IS ) voorspeld worden door verschillende risicoscores. De huidige risicoscores lijken echter een beperkt algemeen vermogen te hebben om IS te voorspellen bij AF-patiënten [1-3]. Tegelijkertijd lijken nieuwere risicoscores en updates van eerdere scores weinig te zijn onderzocht.

Doel van de studie

De doelstellingen van deze studie waren om alle beschikbare risicoscores die het risico op IS bij AF-patiënten voorspellen, hun externe validaties en updates te identificeren en systematisch te beoordelen, om de methodologische kwaliteit van de studies naar deze risicoscores te beoordelen en om een gepoolde schatting van de voorspellende waarde te berekenen.

Methoden

De auteurs voerden een literatuuronderzoek uit in PubMed en Web of Science naar studies waarin een multivariabele prognostische IS-risicoscore voor AF-patiënten was ontwikkeld, gevalideerd of geüpdatet. De Prediction model Risk Of Bias ASsessment Tool (PROBAST) werd gebruikt om de methodologische kwaliteit van de studies te onderzoeken. Om de discriminatie te beoordelen (dat wil zeggen: vermogen van score om te discrimineren tussen events en non-events), werden gepoolde c-statistieken berekend voor 6.267.728 patiënten en 359.373 IS-events met een ‘random-effects’-meta-analyse. De mate van kalibratie (dat wil zeggen: overeenkomst tussen voorspeld en waargenomen risico) werd ook geschat op basis van verschillende statistieken. Voor elk van de validatiestudies die in de meta-analyse waren opgenomen, werden 8 gevoeligheidsanalyses uitgevoerd.

Belangrijkste resultaten

Methodologische kwaliteit van de studies

Ontwikkelingsstudies

Validatiestudies

Updatestudies

Gepoolde c-statistiek

Gevoeligheidsanalyses

Conclusie

In deze systematische review en meta-analyse werden 19 risicoscores (met in totaal 329 validaties en 76 updates) geïdentificeerd om het IS-risico te voorspellen bij patiënten met AF. Hoewel alle risicoscores matig tot redelijk presteerden, hadden de nieuwere scores een iets beter discriminerend vermogen dan de conventionele, door de richtlijnen ondersteunde CHA2DS2-VASc-score. De gemodificeerde CHADS2-score vertoonde over het algemeen het beste discriminerende vermogen. In alle studies werd methodologische bias waargenomen. De auteurs benadrukken dat “aanvullende externe validatie en gegevens over kalibratie nodig zijn voordat de nieuwere scores in de klinische praktijk worden ingezet”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Europace

Deel deze pagina met collega's en vrienden: