Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DAPT vs. aspirine na CABG: minder falende adertransplantaten, meer bloedingen

Association of Dual Antiplatelet Therapy With Ticagrelor With Vein Graft Failure After Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis

Literatuur - Sandner S, Redfors B, Angiolillo DJ, et al. - JAMA. 2022 Aug 9;328(6):554-562. doi: 10.1001/jama.2022.11966

Introductie en methoden

Achtergrond

Van alle geplaatste transplantaten van de vena saphena occludeert 10-25% binnen het eerste jaar na de operatie [1,2], voornamelijk door trombose [2,3]. Hoewel duale antiplaatjestherapie (DAPT) volgens de richtlijnen de aanbevolen behandeling is na percutane coronaire revascularisatie [4], bestaat er aanzienlijke controverse over het nut van DAPT na een coronaire bypassoperatie (CABG-chirurgie).

Doel van de studie

De auteurs beoogden het effect van ticagrelor-DAPT op het falen van vena-saphenatransplantaten en op bloedingen na CABG-chirurgie te vergelijken met dat van aspirine alleen.

Methoden/

In deze systematische review en meta-analyse werden uit de databases MEDLINE, Embase en Cochrane Central Register of Controlled Trials 4 RCT’s geselecteerd waarin het effect van ticagrelor-DAPT of ticagrelor-monotherapie versus aspirine op het falen van vena-saphenatransplantaten (n=1668 in totaal) werd vergeleken bij 1316 patiënten die CABG-chirurgie hadden ondergaan en bij wie het transplantaat daarna werd gevolgd met beeldvormend onderzoek. Individuele patiëntgegevens werden opgevraagd bij de hoofdonderzoekers van de betreffende trials.

Uitkomstmaten

In de primaire analyse was de incidentie van falende vena-saphenatransplantaten per transplantaat – gedefinieerd als occlusie of stenose >50% van het vena-saphenatransplantaat – de primaire uitkomstmaat. Secundaire uitkomstmaten waren de incidentie van falende vena-saphenatransplantaten per patiënt, bloedingen van type 2, 3 of 5 volgens de classificatie van het Bleeding Academic Research Consortium (BARC), de samengestelde uitkomst van falende vena-saphenatransplantaten of cardiovasculaire sterfte, en majeure nadelige cardiale en cerebrovasculaire events (MACCE).

Een aanvullende analyse voor de primaire uitkomstmaat omvatte RCT’s waarin ticagrelor-monotherapie werd vergeleken met aspirine.

Belangrijkste resultaten

Ticagrelor-DAPT versus aspirine

Ticagrelor-monotherapie versus aspirine

Conclusie

Bij patiënten die een CABG-operatie hadden ondergaan, was er een verband tussen ticagrelor-DAPT en een verminderd risico op een falend vena-saphenatransplantaat vergeleken met aspirine alleen. Dit ging echter gepaard met een verhoogd risico op klinisch belangrijke bloedingen. Volgens de auteurs impliceren de resultaten van hun studie “dat het individuele risico van een patiënt op falen van het transplantaat, ischemische events en bloedingen zorgvuldig moet worden afgewogen bij de beslissing om ticagrelor toe te voegen aan aspirine na een CABG-operatie”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: