Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Echocardiografische metingen bij patiënten behandeld met ARNI kort na AMI

Impact of Sacubitril/Valsartan Compared With Ramipril on Cardiac Structure and Function After Acute Myocardial Infarction: The PARADISE-MI Echocardiographic Substudy

Literatuur - Shah AM, Claggett B, Prasad N, et al. - Circulation. 2022 Sep 9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059210.

Introductie en methoden

Achtergrond

ACE-remmers als ramipril verlagen niet alleen het risico op ongunstige uitkomsten, maar remmen ook linkerventrikel (LV)-remodellering en systolische disfunctie na een hoogrisico-acuut myocardinfarct (AMI) [1-3]. Preklinische studies suggereren soortgelijke effecten van de ARNI sacubitril/valsartan na een kunstmatig geïnduceerd AMI [4-6]. Behandeling met sacubitril/valsartan is echter niet geassocieerd met verbeteringen in linkerventrikel ejectiefractie (LVEF) en LV- en linker atrium (LA)-grootte bij patiënten met asymptomatische LV-disfunctie lange tijd na een AMI, vergeleken met valsartan [7]. Het is onduidelijk of behandeling met sacubitril/valsartan gestart kort na een hoogrisico-AMI cardiale structuren en functies verbetert, vergeleken met een ACE-remmer.

Doel van de studie

Het doel van dit deelonderzoek van de PARADISE-MI-trial was om de hypothese te toetsen dat behandeling met sacubitril/valsartan de LV-functie verbetert en nadelige remodellering remt bij patiënten met een hoogrisico-AMI, vergeleken met ramipril.

Methoden

De onderzoekers verrichtten de PARADISE-MI Echo Study, een vooraf gespecificeerd deelonderzoek van de PARADISE-MI-trial waarin 544 van de in totaal 5661 trialdeelnemers (gemiddeld leeftijd: 64 jaar; 26% vrouw) geprotocolleerde echocardiografie ondergingen bij randomisatie en na 8 maanden. Patiënten met een spontaan AMI dat gecompliceerd werd door LV-disfunctie of longoedeem werden binnen 0,5-7 dagen na presentatie gerandomiseerd naar sacubitril/valsartan of ramipril met een streefdosis van respectievelijk 200 en 5 mg tweemaal daags. Aanvullende inclusiecriteria specifiek voor dit deelonderzoek waren: (a) sinusritme op het moment van randomisatie; en (b) voldoende kwaliteit van het echocardiogram om de LVEF en het linker atriumvolume (LAV) te bepalen. Bij 457 (84%) van de 544 patiënten was na 8 maanden echocardiografie verricht.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaten waren verandering in LVEF en LAV tussen baseline en 8 maanden. Vooraf gedefinieerde secundaire uitkomstmaten waren verandering in linker ventrikel eind-systolisch volume (LVESV) en linker ventrikel eind-diastolisch volume (LVEDV) tussen baseline en 8 maanden.

Belangrijkste resultaten

Veranderingen in echocardiografische metingen vanaf baseline tot 8 maanden

Associatie van echocardiografische metingen en klinische uitkomsten

Conclusie

Uit dit vooraf gespecificeerde deelonderzoek van de PARADISE-MI-trial blijkt dat behandeling met sacubitril/valsartan gestart kort na een hoogrisico-AMI niet resulteert in statisch significante verschillen in verandering in LVEF, LAV en LVESV tussen baseline en 8 maanden, vergeleken met ramipril. Patiënten die behandeld worden met sacubitril/valsartan vertonen echter een kleinere toename in LVEDV en meer verbetering in vullingsdruk tussen baseline en 8 maanden dan patiënten die ramipril kregen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: