Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Pilotstudie suggereert associatie tussen natrium- en eiwitinname en vroege GFR-dip na start SGLT2i

Nieuws - 21 sep. 2022

Effects of dietary sodium and protein intake on early dip of glomerular filtration rate in subjects with type 2 diabetes treated with SGLT2 inhibitors

Gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de EASD door: Marta Seghieri- Pisa, Italië

Introductie en methoden

Tot ~25% van de patiënten die worden behandeld met SGLT2-remmers ondervindt een acute eGFR-verlaging van >10% (het "check mark"-effect). Hoge inname van natrium en eiwit kan leiden tot een verhoging van de intraglomerulaire druk en een diepere acute eGFR-verlaging.

Het doel van deze studie was te onderzoeken of de inname van natrium en eiwit via de voeding de omvang van de vroege verandering van de GFR kan beïnvloeden bij patiënten die worden behandeld met SGLT2i. Verder werd onderzocht of de gemeten creatinineklaring (CrCl) een voldoende gevoelige methode is om de initiële dip van de GFR bij deze patiënten te detecteren.

De onderzoekspopulatie bestond uit 28 individuen met T2DM die een SGLT2-remmer als aanvullende therapie kregen. Zij werden gedurende 6 maanden gevolgd. Bij elk follow-up bezoek werden 24 uurs natrium- en ureumuitscheiding in urine, creatinineklaring, eGFR en 24 uurs eiwituitscheiding bepaald.

Er werd niet gekozen om 1 specifieke SGLT2-remmer te bestuderen, aangezien de nierbescherming door SGLT2-remmers een klasse-effect is.

Belangrijkste resultaten

- Er was een verband tussen de baseline natrium urine-uitscheiding en de baseline ureum urine-uitscheiding met de verandering in CrCl na 1, 3 en 6 maanden.

- Multivariate analyse toonde aan dat verandering in CrCl na 1 maand geassocieerd was met de interactie van baseline natrium en ureum urine-uitscheiding (beta -2,09, P=0,04).

- CrCl daalde met 19% na 1 maand (eGFR met 6%) en na de initiële dip bleef de CrCl stabiel in de tijd.

Conclusie

De resultaten van deze pilotstudie suggereren dat een hogere natrium- en eiwitinname via de voeding geassocieerd is met een grotere mate van vroege dip in de GFR bij patiënten die beginnen met een SGLT2-remmer. Bovendien is de CrCl een voldoende gevoelige methode om de initiële daling van de GFR bij deze patiënten op te sporen.

Verdere studies zijn nodig om de resultaten te bevestigen, aldus Marta Seghieri.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de jaarlijkse meeting van de EASD is verstrekt. -

Bekijk de video met Marta Seghieri

Deel deze pagina met collega's en vrienden: