Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van SGLT2-remmer op verschuivingen in KDIGO CKD-risicogroepen bij T2DM

Nieuws - 22 sep. 2022

Shifts in KDIGO CKD risk groups with empagliflozin: Reno-protection from SGLT2 inhibition across the spectrum of risk

Gepresenteerd op de EASD annual meeting 2022 door: Prof. Silvio Inzucchi- New Haven, CT, VS

Introductie en methoden

Een grote meta-analyse van 5 SGLT2i-studies (EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, DECLARE-TIMI 58, CREDENCE en VERTIS CV) door McGuire et al. toonde aan dat behandeling met een SGLT2i resulteerde in een verminderd risico op tijd tot eerste renale samengestelde uitkomst (HR 0,62, 95%BI:0,56-0,70) met een consistent effect in de vijf studies. Vervolgens zijn specifieke gerandomiseerde SGLT2i-studies uitgevoerd in CNS-populaties: CREDENCE, DAPA-CKD en EMPA-KIDNEY.

De KDIGO heat map heeft 18 categorieën van nierfunctie gebaseerd op eGFR en urine albumine creatinine ratio (UACR). Deze categorieën zijn geordend in 4 groepen: laag, matig, hoog en zeer hoog risico op progressie naar eindstadium nierfalen (ESKD). De heat map wordt klinisch gebruikt om patiënten met of met een risico op HVZ te identificeren en zo nodig een snelle verwijzing naar een subspecialiteit aan te moedigen.

Het doel van deze studie was het effect van empagliflozine op veranderingen in het risico van progressie naar ESKD te onderzoeken door verslechtering en verbetering in KDIGO-risicogroepen in de EMPA-REG OUTCOME studie te beoordelen.

Er werden gegevens gebruikt van 7020 patiënten met T2DM en vastgestelde HVZ in de EMPA-REG OUTCOME-studie. In deze studie werden patiënten gerandomiseerd naar empagliflozine of placebo en gevolgd gedurende een mediaan van 3,1 jaar. Voor deze analyse werden patiënten ingedeeld op basis van hun KDIGO CKD-risicogroep bij aanvang en bij hun laatste waarde tijdens de behandeling.

Belangrijkste resultaten

- Verslechtering in de KDIGO CDK-risicocategorie kwam minder voor in alle baselinegroepen bij patiënten die empagliflozine namen vergeleken met de placebogroep (OR 0,70, 95%BI:0,62-0,78).

- Verbetering in de KDIGO CKD-risicogroep kwam vaker voor in alle baselinegroepen bij patiënten in de empagliflozinegroep vergeleken met de placebogroep (OR 1,56, 95%BI:1,30-1,86).

Conclusie

In deze analyse van EMPA-REG OUTCOME was het gebruik van empagliflozine bij patiënten met T2DM en vastgesteld HVZ geassocieerd met een 30% lager risico op verslechtering in KDIGO CKD-risicogroepen en een >50% hoger risico op verbetering in KDIGO CKD-risicogroepen in vergelijking met placebo.

Deze gegevens ondersteunen meer gebruik van SGLT2-remmers over een breed spectrum van KDIGO-risico, concludeerde Prof. Inzucchi.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: