Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ontsteking sterkere voorspeller van toekomstige MACE bij statinebehandelde CNS-patiënten dan LDL-c

Inflammation drives residual risk in chronic kidney disease: a CANTOS substudy

Literatuur - Ridker PM, Tuttle KR, Perkovic V, et al. - Eur Heart J. 2022 Aug 9;ehac444 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehac444

Introductie en methoden

Achtergrond

Ondanks het gebruik van statines hebben patiënten met atherosclerose en chronische nierschade (CNS) een bijzonder hoog risico op terugkerende cardiovasculaire events. Het is echter niet duidelijk wat de oorzaak is van het optreden van MACE in deze populatie: hun resterende cholesterolrisico of hun resterende ontstekingsrisico?

Doel van de studie

De auteurs wilden het relatieve nut evalueren van de waarden van lipiden en inflammatoire biomarkers als voorspellers van toekomstige MACE, cardiovasculaire sterfte en totale sterfte bij stabiele atherosclerosepatiënten die behandeld werden met statines en hadden deelgenomen aan de studie CANTOS (Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes Study), gestratificeerd naar eGFR.

Methoden

In de internationale CANTOS-trial werd het effect onderzocht van remming IL-1β met canakinumab versus placebo bij stabiele coronairlijden [1]. Voor de huidige deelstudie werden de gegevens gebruikt van 9151 met statine behandelde patiënten met een voorgeschiedenis van MI en met hs-CRP >2 mg/l en eGFR >30 ml/min per 1,73 m2 bij aanvang van de studie. Ongeacht de gerandomiseerde behandelingstoewijzing werden de deelnemers in twee groepen verdeeld op basis van hun baseline-eGFR (herberekend met de rasneutrale CKD-EPI-formule uit 2021): <60 versus ≥60 ml/min per 1,73 m2. De mediane follow-upduur was 3,7 jaar.

De primaire analyses richtten zich op LDL-c en hs-CRP, terwijl de secundaire analyses non-HDL-c en IL-6 betroffen. In aanvullende secundaire analyses werden de deelnemers gestratificeerd naar albumine-creatinineratio (<3 vs. ≥3 mg/mmol) in plaats van naar eGFR. Alle analyses werden gecorrigeerd voor de gerandomiseerde behandelingstoewijzing. Om mogelijke ‘confounding’ op basis van behandelingstoewijzing te elimineren, werden aanvullende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd bij patiënten in de placebogroep.

Uitkomstmaten

De uitkomstmaten waren vastgelegde incidentele klinische cardiovasculaire uitkomsten (waaronder terugkerend niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, coronaire-revascularisatieprocedures en cardiovasculaire sterfte) en vastgelegde sterfte door alle oorzaken.

Belangrijkste resultaten

MACE-risico

Risico op cardiovasculaire sterfte

Risico op totale sterfte

Stratificatie volgens albumine-creatinineratio

Conclusie

Bij statinebehandelde post-MI-patiënten met een behouden nierfunctie was zowel het resterende ontstekingsrisico (zoals bepaald met hs-CRP of IL-6) als het resterende cholesterolrisico (zoals bepaald met LDL-c of non-HDL-c) geassocieerd met het risico op MACE. Bij mensen met een verminderde nierfunctie voorspelde echter alleen het resterende ontstekingsrisico het optreden van MACE. De auteurs menen dat hun resultaten consequenties hebben voor de cardiovasculair-risicostratificatie van CNS-patiënten en voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische middelen die gericht zijn op ontstekingsprocessen bij deze hoogrisicopatiëntengroep.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: