Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aortaklepfenotype bij HoFH verschoven naar gecalcificeerde aortastenose sinds statines

Aortic stenosis in homozygous familial hypercholesterolaemia: a paradigm shift over a century

Literatuur - Bélanger AM, Akioyamen LE, Ruel I, et al. - Eur Heart J. 2022 Sep 7;43(34):3227-3239. doi: 10.1093/eurheartj/ehac339.

Introductie en methoden

Achtergrond

Ernstige gecalcificeerde aortastenose (AS) is een belangrijke langetermijncomplicatie van homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) [1]. De eerste meldingen van AS bij patiënten met FH dateren uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw [2-5]. In het pre-statinetijdperk werd supravalvulaire AS (SVAS) beschreven bij patiënten met HoFH. Het is echter onduidelijk of de introductie van statines in 1987 invloed heeft gehad op het fenotype van AS bij patiënten met HoFH.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om het fenotype van aortaklep samen te vatten en te bepalen of de introductie van statines invloed heeft gehad op het fenotype van AS bij patiënten met HoFH.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een systematische review volgens de MOOSE- en PRISMA-richtlijn. Er werd in diverse database (MEDLINE, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials, PubMed, AfricaWide en Scopus) gezocht naar Engelstalige case-control, cohort, cross-sectionele studies, en case reports die tot 10 november 2021 waren gepubliceerd en waarin de associatie tussen HoFH en AS werd onderzocht. Studies waarin HoFH niet was gesteld op basis van klinische symptomen en genotypering werden uitgesloten, net als studies zonder objectieve bevestiging van AS. In totaal werden 19 dwarsdoorsnedeonderzoeken of retrospectieve cohortonderzoeken (n=424) geselecteerd met een matige of sterke globale rating. De geselecteerde studies werden gestratificeerd naar publicatiedatum, met 1990 als afkappunt tussen het pre-statinetijdperk en de periode waarin statines werden geïntroduceerd. Het jaar 2000 werd gekozen als startpunt voor de periode van langdurig statinegebruik.

Uitkomstmaten

De onderzoekers waren geïnteresseerd in de frequentie van valvulaire AS (VAS) en SVAS bij patiënten met HoFH in het pre-statinetijdperk (< 1990), tijdens de periode waarin statines werden geïntroduceerd (1990-2000) en tijdens de periode van langdurig statinegebruik (> 2000). Vanwege het kleine aantal patiënten en de hoge mate van klinische heterogeniteit in de geïncludeerde studies, werd er geen meta-analyse uitgevoerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De resultaten van deze systematische review laten zien dat VAS en SVAS frequent voorkomen bij patiënten met HoFH. De prevalentie van vroege AS is gedaald en het fenotype van AS is verschoven naar gecalcificeerde AS, wat mogelijk het gevolg is van langdurig statinegebruik.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: