Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmertherapie verbetert NT-proBNP na AMI

Empagliflozin in acute Myocardial Infarction: the EMMY trial

Literatuur - Von Lewinski D, Kolesnik E, Tripolt NJ, et al. - Eur Heart J. 2022 Aug 29;ehac494 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehac494

Introductie en methoden

Achtergrond

Eerdere studies hebben aangetoond dat SGLT2-remmers het risico op ziekenhuisopname voor HF en op overlijden verminderen bij patiënten met symptomatisch HF [1-4,5]. Aangezien 15% van de patiënten met MI binnen 1 jaar symptomatisch HF en/of verminderde EF ontwikkelt [6,7], is het van groot belang te bepalen of vroegtijdige behandeling met een SGLT2-remmer na een MI effectief en veilig is.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het effect van empagliflozinebehandeling die binnen 72 uur na PCI werd gestart, op de hartfunctie en HF-biomarkers bij patiënten met een recent groot acuut MI (AMI).

Methoden

De studie EMMY (Empagliflozin in Patients With Acute Myocardial Infarction) was een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-trial die was uitgevoerd in Oostenrijk. Hierin werden 476 patiënten met een groot AMI (creatinekinase >800 IU/l) en hs-troponine T/I-waarde >10 maal de bovengrens van normaal werden gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo binnen 72 uur na PCI. Daarnaast kregen de patiënten post-MI-therapie zoals aanbevolen in de ESC-richtlijnen uit 2017 [8]. Zowel patiënten met als zonder T2DM werden geïncludeerd.

Uitkomstmaten

De primaire werkzaamheidsuitkomstmaat was de verandering in de NT-proBNP-waarde vanaf de randomisatie tot week 26. Secundaire werkzaamheidsuitkomstmaten waren veranderingen in functionele en structurele echocardiografische parameters, bestaande uit E/e’-ratio (ter beoordeling van de LV diastolische functie), LV eind-systolisch volume (LVESV) en LV eind-diastolisch volume (LVEDV); veranderingen in concentraties van ketonlichamen en geglycosyleerde hemoglobine; en veranderingen in lichaamsgewicht. Aanvullende verkennende uitkomstmaten waren ziekenhuisopname vanwege HF of andere reden, duur van het ziekenhuisverblijf en totale sterfte.

Belangrijke veiligheidsuitkomstmaten waren de incidentie van ernstige nadelige events, ernstige hypoglykemieën, genitale infecties, ketoacidose en acute lever- of nierschade.

Belangrijkste resultaten

Primair werkzaamheidsuitkomstmaat

Secundaire werkzaamheidsuitkomstmaten

Veiligheidsuitkomstmaten

Conclusie

Bij patiënten met een AMI was empagliflozinebehandeling die binnen 72 uur na PCI werd gestart, geassocieerd met een grotere NT-proBNP-daling gedurende 26 weken vergeleken met placebo. Deze afname ging gepaard met een verbetering van functionele en structurele echocardiografische parameters. Daarnaast waren er geen duidelijke veiligheidsrisico’s met empagliflozine.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: