Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langdurige PCSK9i-behandeling bij pediatrische HeFH-patiënten veilig en verlaagt LDL-c

Paediatric patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia treated with evolocumab for 80 weeks (HAUSER-OLE): a single-arm, multicentre, open-label extension of HAUSER-RCT

Literatuur - Santos RD, Ruzza A, Hovingh GK, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Oct;10(10):732-740. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00221-2.

Introductie en methoden

Achtergrond

Uit de HAUSER-RCT-studie is gebleken dat bij pediatrische patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) de behandeling met de PCSK9-remmer evolocumab gedurende 24 weken veilig is en de concentraties van LDL-c en andere lipidenparameters verlaagt, vergeleken met placebo [1]. Het is echter onduidelijk of langdurige behandeling met evolocumab bij pediatrische patiënten met HeFH veilig en werkzaam is.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om de veiligheid en werkzaamheid te onderzoeken van langdurige behandeling met evolocumab bij pediatrische patiënten met HeFH.

Methoden

Deze 80-weken durende open-labelextensiestudie (HAUSER-OLE) was een vervolg op de HAUSER-RCT-studie. In deze eerdere multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie werden 157 pediatrische patiënten met HeFH gerandomiseerd (2:1) naar maandelijkse, subcutane behandeling met evolocumab 420 mg of placebo gedurende 24 weken. De inclusiecriteria waren destijds: leeftijd van 10-17 jaar, HeFH-diagnose door genetisch testen of volgens klinische diagnostische criteria en een LDL-c-concentratie ≥3,4 mmol/l, een triglycerideconcentratie ≤4,5 mmol/l en optimaal gedoseerde statinetherapie bij aanvang van de studie.

Patiënten kwamen in aanmerking voor deelname aan de HAUSER-OLE-studie als zij gedurende 24 weken waren behandeld met evolocumab of placebo en er tijdens die behandeling geen ernstige nadelige events (‘treatment-emergent adverse events’, TEAE’s) waren opgetreden. In deze single-armstudie kregen 150 patiënten maandelijks open-label evolocumab 420 mg subcutaan toegediend gedurende 80 weken, in aanvulling op statinetherapie met of zonder ezetimibe .

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de incidentie van TEAE’s. De secundaire uitkomstmaat betrof de werkzaamheid, beoordeeld aan de hand van procentuele en absolute veranderingen in de concentraties van LDL-c, andere lipidenparameters (o.a. niet-HDL-c en apolipoproteïne B) en PCSK9 tussen het begin van de HAUSER-RCT-studie en het einde van de HAUSER-OLE-studie (in totaal 104 weken).

Belangrijkste resultaten

Veiligheid

Werkzaamheid

Conclusie

Uit deze open-labelextensiestudie (HAUSER-OLE) blijkt dat maandelijkse subcutane toediening van evolocumab 420 mg tot 104 weken, in aanvulling op statinetherapie met of zonder ezetimibe, bij pediatrische patiënten met HeFH veilig was, goed werd verdragen en resulteerde in een verlaging van de concentraties van LDL-c en andere lipidenparameters.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet Diabetes Endocrinol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: