Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Inzicht in werkingsmechanisme van SGLT2-remmer bij chronisch HF met behulp van proteomics

Effect of Empagliflozin on Circulating Proteomics in Heart Failure: Mechanistic Insights from the EMPEROR Program

Literatuur - Zannad F, Ferreira JP, Butler J, et al. - Eur Heart J. 2022 Aug 26;ehac495 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehac495

Introductie en methoden

Achtergrond/

SGLT2-remmers verminderen het risico op cardiovasculaire sterfte, HF-ziekenhuisopname en belangrijke nadelige renale events [1]. Hun werkingsmechanisme is echter nog niet volledig opgehelderd.

Doel van de studie

De auteurs wilden inzicht krijgen in het potentiële werkingsmechanisme van de SGLT2-remmer empagliflozine bij patiënten met chronisch HF door het verzamelen van monsters voor en na korte- of langetermijnbehandeling met empagliflozine or placebo.

/Methoden//

Plasmamonsters van 1139 patiënten uit de trials EMPEROR-Reduced (300 empagliflozine, 300 placebo) en EMPEROR-Preserved (270 empagliflozine, 269 placebo) werden willekeurig geselecteerd. Uiteindelijk werden 1134 patiënten met monsters van goede kwaliteit opgenomen in de gepoolde analyse. In de plasmamonsters werden de expressiewaarden van 1283 circulerende eiwitten gemeten bij aanvang van de studie en na 12 of 52 weken met het Olink® Explore 1536-platform.

Verschillen in de verandering in eiwitexpressiewaarden tussen de empagliflozine- en placebogroep werden beoordeeld, terwijl werd gecorrigeerd voor vooraf gespecificeerde covariaten bij de uitgangswaarden (d.w.z.: leeftijd, geslacht, geografische regio, DM, LVEF en eGFR). Om de biologische effecten op het hart en de nieren van de eiwitten met differentiële expressie te identificeren, voerden de auteurs ook een onderzoek van de biomedische literatuur uit.

Belangrijkste resultaten

Eiwitten met differentiële expressie na 12 weken

Eiwitten met differentiële expressie na 52 weken

Biologische effecten van eiwitten met differentiële expressie op het hart

Biologische effecten van eiwitten met differentiële expressie op de nieren

Conclusie

Een grootschalige proteomische analyse van plasmamonsters van patiënten met chronisch HF liet zien dat de verandering in de expressiewaarde van 28 eiwitten verschilde na een 12 of 52 weken durende behandeling met empagliflozine vergeleken met placebo. Van deze eiwitten met differentiële expressie is aangetoond dat zij autofagische flux bevorderen, ontsteking en fibrose onderdrukken en herstel en regeneratie stimuleren in zowel het hart als de nieren. Bovendien is van 3 van de geïdentificeerde eiwitten bekend dat zij betrokken zijn bij de modulatie van renale natriumreabsorptie, wat de natriuretische effecten van SGLT2-remmers op lange termijn kan beperken. Volgens de auteurs zijn “de resultaten van deze experimentele studies waarschijnlijk zeer relevant voor de klinische setting”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: