Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NT-proBNP voorspelt MACE bij oudere patiënten zonder cardiale klachten op SEH

Major adverse cardiovascular events in older emergency department patients presenting with non-cardiac medical complaints

Literatuur - Zelis N, Roumans-van Oijen AMM, Buijs J, et al. - Neth Heart J. 2022 Jun 7 [Online ahead of print]. doi: 10.1007/s12471-022-01700-z

Introductie en methoden

Achtergrond

Als oudere mensen op de Spoedeisende Hulp (SEH ) komen voor een medisch probleem, hebben ze een hoog risico op nadelige uitkomsten nadien [1,2]. Het risico op MACE bij oudere SEH-patiënten zonder cardiale medische klachten is onbekend, maar vroege identificatie van hoogrisicopatiënten is belangrijk omdat preventieve maatregelen hun klinische uitkomsten kunnen verbeteren [3]. Mogelijk kunnen de biomarkers hs-cTnT en NT-proBNP deze groep identificeren.

Doel van de studie

De auteurs wilden de incidentie van MACE evalueren bij oudere patiënten binnen 1 jaar nadat zij de SEH hadden bezocht wegens niet-cardiale medische klachten, evenals de voorspellende waarde van hs-cTnT en NT-proBNP voor het optreden van MACE en de incidentie van totale en cardiovasculaire sterfte, beide na 1 jaar.

Methoden

Dit was een substudie van de studie RISE UP (Risk Stratification in the Emergency Department in Acutely Ill Older Patients), een Nederlandse, multicentrische, prospectieve cohortstudie naar de voorspellers van nadelige uitkomsten bij SEH-patiënten van 65 jaar of ouder [4]. Voor deze prospectieve substudie werden 431 patiënten (gemiddelde leeftijd: 79 jaar; IQR: 73-85) geïncludeerd in één van de twee deelnemende ziekenhuizen –het Zuyderland Medisch Centrum-, van wie de plasmaconcentratie van hs-cTnT en NT-proBNP tijdens het SEH-bezoek werd bepaald. Patiënten die al MACE hadden toen ze de SEH bezochten, werden geëxcludeerd. Om de aanwezigheid van ‘stille’ MACE tijdens het SEH-bezoek uit te sluiten, werden de echocardiografieresultaten tijdens de follow-up van 1 jaar bekeken.

Informatie werd verzameld over de volgende mogelijke voorspellers van MACE: leeftijd, geslacht, cardiovasculaire comorbiditeiten, cardiovasculaire risicofactoren, infectie tijdens SEH-bezoek, laboratoriumonderzoek (waaronder nierfunctie en CRP-waarde) en de ‘Simplified ECG score’.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de incidentie van MACE binnen 1 jaar na het SEH-bezoek. Secundaire uitkomstmaten waren de totale en cardiovasculaire sterfte na 1 jaar.

Belangrijkste resultaten

Incidentie van MACE

Onderscheidend vermogen en voorspellende waarde van hs-cTnT en NT-proBNP

Incidentie van totale en cardiovasculaire sterfte na 1 jaar

Conclusie

Oudere patiënten die de SEH in Nederland bezochten wegens niet-cardiale medische klachten, hadden een hoog risico op MACE (20%) en cardiovasculaire sterfte (5%) in het eerste jaar daarna. NT-proBNP bleek een onafhankelijke voorspeller van MACE te zijn.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Neth Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: