Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DOAC vs. standaardbehandeling na TAVR: risico op kleptrombose en klinische uitkomsten

Apixaban and Valve Thrombosis After Transcatheter Aortic Valve Replacement: The ATLANTIS-4D-CT Randomized Clinical Trial Substudy

Literatuur - Montalescot G, Redheuil A, Vincent F, et al. - JACC Cardiovasc Interv. 2022 Sep 26;15(18):1794-1804. doi: 10.1016/j.jcin.2022.07.014

Introductie en methoden

Achtergrond

Transkatheter-aortaklepvervanging (TAVR) is mogelijk geassocieerd met subklinische klepbladtrombose van de geïmplanteerde bioprothetische aortakleppen, met of zonder klepdisfunctie [1-3]. Bovendien zou deze vroege kleptrombose verband kunnen houden met het optreden van trombo-embolische events, zoals ischemische beroerte, na TAVR [2-5]. Eerdere analyses hebben aangetoond dat behandeling met een oraal anticoagulans (OAC) subklinische klepbladtrombose wellicht voorkomt [2,6,7].

Doel van de studie

De studiedoelen waren het onderzoeken van: (1) de incidentie van subklinische obstructieve kleptrombose 90 dagen na een geslaagde TAVR, (2) de relatie tussen kleptrombose en klinische uitkomsten na 1 jaar en (3) het effect van antistolling met apixaban versus de huidige standaardbehandeling op het optreden van kleptrombose (en om te bepalen of er een interactie was met de OAC-indicatiestatus).

Methoden

Dit was een vooraf gespecificeerde substudie van de internationale, gerandomiseerde, open-label-, superioriteits-, fase 3-studie ATLANTIS (Anti-Thrombotic Strategy to Lower All Cardiovascular and Neurologic Ischemic and Hemorrhagic Events After Trans-Aortic Valve Implantation for Aortic Stenosis). Eerder toonde dit onderzoek aan dat apixaban 5 mg tweemaal daags niet superieur was aan de standaardbehandeling (d.w.z.: VKA of antiplaatjestherapie, afhankelijk van de OAC-indicatie) na een geslaagde TAVR [8]. Bovendien was de behandeling met apixaban geassocieerd met een vergelijkbare veiligheid, maar ook met meer niet-cardiovasculaire sterfgevallen vergeleken met de standaardbehandeling [8].

Om subklinische kleptrombose op te sporen, kregen alle gerandomiseerde patiënten in de ATLANTIS-hoofdstudie (d.w.z.: de ‘intention-to-treat’-populatie) dynamische cardiale 4-dimensionale (4D) CT aangeboden, 3-6 maanden na de randomisatie. De 4D-CT-beelden werden beoordeeld op de aanwezigheid van valvulaire trombose en beweging van de klepbladen. In totaal werden 762 patiënten geïncludeerd in de ATLANTIS-4D-CT-substudie, van wie 370 apixaban kregen en 392 de standaardbehandeling. Er was geen specifieke powerberekening voor de substudie.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de aanwezigheid van subklinische kleptrombose, die werd gedefinieerd als ≥1 protheseklepblad met verminderde klepbladbeweging (RLM) van graad 3 of 4 (op een 5-puntsschaal) of ‘hypoattenuated leaflet thickening’ (HALT) van graad 3 of 4 (op een 5-puntsschaal), 90 dagen na TAVR. Secundaire uitkomstmaten waren onder meer het percentage patiënten met trombi.

De auteurs definieerden 2 samengestelde ischemische uitkomstmaten: (1) overlijden, MI, beroerte of perifere embolie en (2) overlijden, MI of een beroerte/TIA, beide beoordeeld na 1 jaar. Het aantal bloedingen (inclusief elke bloeding en levensbedreigende bloeding) werd ook bepaald.

Belangrijkste resultaten

Incidentie van subklinische kleptrombose

Klinische uitkomsten

Conclusie

In deze substudie van de ATLANTIS-trial verminderde apixaban het risico op subklinische kleptrombose 90 dagen na een geslaagde TAVR vergeleken met antiplaatjestherapie bij patiënten die geen OAC-indicatie hadden. Dit ging echter gepaard met een niet-significant hoger percentage trombo-embolische en bloedingsevents 1 jaar na de procedure. Er was geen voordeel van apixaban ten opzichte van VKA-therapie. Aangezien apixaban in de ATLANTIS-hoofdstudie in het algemeen niet superieur was aan de standaardbehandeling, waarschuwen de auteurs dat de resultaten van deze substudie met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Cardiovasc Interv.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: