Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen negatieve invloed van PCSK9i op cognitief functioneren bij kinderen met HeFH

Cognitive function with evolocumab in pediatric heterozygous familial hypercholesterolemia

Literatuur - Gaudet D, Ruzza A, Bridges I, et al. - J Clin Lipidol. 2022 Jul 21:S1933-2874(22)00210-0. doi: 10.1016/j.jacl.2022.07.005.

Introductie en methoden

Achtergrond

Uit de HAUSER-RCT-studie blijkt dat bij pediatrische patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) de behandeling met de PCSK9-remmer evolocumab gedurende 24 weken veilig is en de concentraties van LDL-c en andere lipidenparameters verlaagt, vergeleken met placebo [1]. Daarnaast hebben gerandomiseerde onderzoeken onder volwassenen met HeFH laten zien dat behandeling met evolocumab niet leidt tot cognitieve disfunctie [2,3]. Het is echter onbekend of dit laatste ook geldt voor pediatrische patiënten met HeFH.

Doel van de studie

Het doel van deze post-hocanalyse van gegevens uit de HAUSER-RCT-studie was om te onderzoeken of behandeling met evolocumab gedurende 24 weken het cognitief functioneren van kinderen met HeFH beïnvloedt.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een post-hocanalyse van gegevens uit de HAUSER-RCT-studie. In deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie werden 157 pediatrische patiënten van 10-17 jaar met HeFH in een 2:1 verhouding gerandomiseerd naar maandelijkse, subcutane behandeling met evolocumab 420 mg of placebo gedurende 24 weken. De inclusiecriteria waren een LDL-c-concentratie ≥3,4 mmol/l, een triglycerideconcentratie ≤4,5 mmol/l en stabiele statinetherapie gedurende minimaal 4 weken vóór aanvang van de studie. Bij aanvang van de studie en na 24 weken werden 4 domeinen van het cognitief functioneren onderzocht met behulp van Cogstate-tests, te weten: psychomotorische functies (‘Detection test’), aandacht (‘Identification test’), visueel leren (‘One-card learning test’) en uitvoerende functies (‘Groton maze learning test’).

Uitkomstmaten

De onderzoekers waren geïnteresseerd in verschillen tussen de behandelgroepen in veranderingen in gemiddelde scores van de cognitieve tests tussen baseline en week 24, gestandaardiseerd naar leeftijd. Na 24 weken ontbraken gegevens van 9/104 (9%) patiënten uit de evolocumabgroep en van 8/53 (15%) patiënten uit de placebogroep; ontbrekende gegevens werden niet geïnterpoleerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze post-hocanalyse van gegevens uit de HAUSER-RCT-studie blijkt dat behandeling met evolocumab gedurende 24 weken geen negatieve invloed heeft op het cognitief functioneren van kinderen met HeFH.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: