Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Initiatie, optitratie en stopzetting van HFrEF-geneesmiddelen na HF-ziekenhuisopname

Heart Failure Drug Treatment-Inertia, Titration, and Discontinuation: A Multinational Observational Study (EVOLUTION HF)

Literatuur - Savarese G, Kishi T, Vardeny O, et al. - JACC Heart Fail. 2022 Sep 7;S2213-1779(22)00508-X [Online ahead of print]. doi: 10.1016/j.jchf.2022.08.009

Introductie en methoden

Achtergrond

Tijdens en direct na een ziekenhuisopname voor HF lopen patiënten een hoog risico op overlijden en heropname [1,2]. Voor patiënten bij wie onlangs de diagnose HFrEF is gesteld, raden de huidige Europese en Amerikaanse richtlijnen voor HF aan vroeg te beginnen met meerdere richtlijngestuurde medische therapieën (guideline-directed medical therapies, GDMT’s) en later enkele van deze geneesmiddelen te optitreren [3-5]. Deze aanbevelingen worden echter vaak niet goed opgevolgd, bijvoorbeeld vanwege een reëel of vermeend risico op bijwerkingen of onvoldoende vergoeding van het geneesmiddel.

Doel van de studie

Om de klinische praktijk te verbeteren, beoogden de auteurs de initiatie van GDMT’s na een HF-ziekenhuisopname en de optitratie en stopzetting ervan in hedendaagse ‘real-world’-settings te beschrijven.

Methoden

De studie EVOLUTION HF (Utilization of Dapagliflozin and Other Guideline Directed Medical Therapies in Heart Failure Patients: A Multinational Observational Study Based on Secondary Data) is een multinationale, observationele, longitudinale cohortstudie die tot doel heeft inzicht te geven in het GDMT-gebruik na een HF-ziekenhuisopname. Daartoe worden secundaire gegevens geëxtraheerd uit betrouwbare EPD’s of declaratiegegevensbronnen in Japan, Zweden en de VS. In de huidige studie werden patiënten geïncludeerd die nieuwe gebruikers waren van ≥1 GDMT voor HFrEF binnen 12 maanden na ontslag voor een HF-ziekenhuisopname (n=266.589). Hoewel LVEF-metingen niet beschikbaar waren, werd aangenomen dat alle patiënten een HFrEF-indicatie hadden op basis van de vereiste initiatie van ≥1 GDMT voor HFrEF.

Initiatie, optitratie en stopzetting van de volgende geneesmiddelen werden beoordeeld: (1) nieuwe GDMT’s: dapagliflozine (dit was de enige SGLT2-remmer die was goedgekeurd voor HFrEF bij aanvang van de studie, in 2020) en sacubitril/valsartan; en (2) overige GDMT’s: ACE-remmers, ARB’s, bètablokkers en MRA’s. Doses en stopzetting werden beoordeeld in de 12 maanden na de start van de GDMT. Voor de analyses van de titratie en stopzetting (n=104.022 patiënten) werd alleen gekeken naar optimalisering van de dosis na ziekenhuisontslag. De streefdosis werd gedefinieerd als ≥100% van de dosis die door lokale richtlijnen werd aanbevolen en een lage dosis als <50% van de aanbevolen dosis.

Belangrijkste resultaten

Tijd tot initiatie van een GDMT na recente HF-ziekenhuisopname

GDMT-initiatie tijdens behandeltraject

GDMT-titratie en -stopzetting

Conclusie

Bij HFrEF-patiënten die voor HF in het ziekenhuis waren opgenomen in Japan, Zweden of de VS, werden nieuwe GDMT’s (dapagliflozine en sacubitril/valsartan) later gestart dan de overige GDMT’s (ACE-remmers, ARB’s, bètablokkers en MRA’s). Een jaar na de start kregen de meeste patiënten met dapagliflozine de door de richtlijn aanbevolen dosis, terwijl slechts weinig patiënten de streefdosis kregen voorgeschreven van een GDMT waarvoor optitratie nodig was. Het stopzettingspercentage voor dapagliflozine was doorgaans lager dan dat voor de overige GDMT’s.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: