Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA 2022

Verslag, presentaties en video impressies van de Scientific Sessions 2022 van de American Heart Association (AHA).

Hoopgevende resultaten met nieuwe nasale medicatie bij paroxysmale supraventriculaire tachycardie

3' educatie - 21 nov. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt

Werkzaamheid en veiligheid van intraveneus ijzer bij HF op de lange termijn

3' educatie - 17 nov. 2022 - Paul R. Kalra

Bivalirudine komt wellicht weer terug in kathlab

3' educatie - 14 nov. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt

Spectaculaire resultaten met CRISPR/Cas9-gebaseerde therapie bij ATTR-amyloïdose met cardiomyopathie

3' educatie - 14 nov. 2022 - Prof. dr. Pieter Doevendans

Verbeterde uitkomsten met snelle optitratie van HF-medicatie na acuut HF

3' educatie - 8 nov. 2022 - Prof. dr. Alexandre Mebazaa

Laaggedoseerde statine verlaagt LDL-c meer dan voedingssupplementen

3' educatie - 8 nov. 2022 - Luke J. Laffin

Sterke reductie van primair eindpunt met precisietesten bij stabiele patiënten met verdenking van coronairlijden

3' educatie - 7 nov. 2022 - Prof. Pamela Douglas

Is het ene diureticum beter dan het andere in veteranen met hypertensie?

3' educatie - 7 nov. 2022 - Areef Ishani

Directe vergelijking van twee lisdiuretica bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met HF

3' educatie - 7 nov. 2022 - Robert J. Mentz

Mindfulness-programma voor bloeddrukverlaging presteert beter dan verbeterde gebruikelijke zorg

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. Eric Loucks

CV-sterfte of verslechtering van nierschade verminderd door SGLT2-remmer bij CNS

3' educatie - 7 nov. 2022 - Dr. David Preiss

Genbewerking voor de behandeling van ATTR-amyloïdose met cardiomyopathie

3' educatie - 6 nov. 2022 - Dr. Kiran Musunuru

First-in-human-studie met CRISPR/Cas9-gebaseerde therapie bij ATTR-amyloïdose met cardiomyopathie

3' educatie - 6 nov. 2022 - Prof. dr. Julian D. Gillmore

Hoopgevende resultaten met nieuwe nasale medicatie bij paroxysmale supraventriculaire tachycardie

3' educatie - 21 nov. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt
 Prof. Verheugt vat de resultaten samen van de RAPID-studie, waarin nasale toedoening van etripamil werd vergeleken met placebo op het eindpunt van omzetting naar sinusritme bij patiënten die een aanval hadden van supraventriculaire tachycardie.

AHA 2022 Prof. Verheugt vat de resultaten samen van de RAPID-studie, waarin nasale toedoening van etripamil werd vergeleken met placebo op het eindpunt van omzetting naar sinusritme bij patiënten die een aanval hadden van supraventriculaire tachycardie.

Werkzaamheid en veiligheid van intraveneus ijzer bij HF op de lange termijn

3' educatie - 17 nov. 2022 - Paul R. Kalra
Paul Kalra bespreekt de resultaten van de IRONMAN-studie waarin de effecten van ijzer(III)derisomaltose op CV-events bij patiënten met ijzertekort en HF werden onderzocht.

AHA 2022 Paul Kalra bespreekt de resultaten van de IRONMAN-studie waarin de effecten van ijzer(III)derisomaltose op CV-events bij patiënten met ijzertekort en HF werden onderzocht.

Bivalirudine komt wellicht weer terug in kathlab

3' educatie - 14 nov. 2022 - Prof. dr. Freek Verheugt
Bivalirudine was in de vergetelheid geraakt maar door de resultaten van de BRIGHT-4-studie is dit mogelijk veranderd. Prof. Verheugt bespreekt de uitkomsten van deze trial met bivalirudine vs. heparine in STEMI-patiënten die PCI ondergingen.

AHA 2022 Bivalirudine was in de vergetelheid geraakt maar door de resultaten van de BRIGHT-4-studie is dit mogelijk veranderd. Prof. Verheugt bespreekt de uitkomsten van deze trial met bivalirudine vs. heparine in STEMI-patiënten die PCI ondergingen.

Spectaculaire resultaten met CRISPR/Cas9-gebaseerde therapie bij ATTR-amyloïdose met cardiomyopathie

3' educatie - 14 nov. 2022 - Prof. dr. Pieter Doevendans
Er is voor het eerst gebruik gemaakt van CRISPR/CAS9-genbewerking bij patiënten met ATTR-amyloïdose met cardiomyopathie. Prof. dr. Doevendans spreekt van een belangrijke doorbraak in HVZ-onderzoek.

Er is voor het eerst gebruik gemaakt van CRISPR/CAS9-genbewerking bij patiënten met ATTR-amyloïdose met cardiomyopathie. Prof. dr. Doevendans spreekt van een belangrijke doorbraak in HVZ-onderzoek.

Initiële invasieve vs. conservatieve strategie bij chronisch coronairlijden

Literatuur - 14 nov. 2022

AHA 2022 De ISCHEMIA-EXTEND-studie liet na een mediane follow-up van 5,7 jaar zien dat een initiële invasieve strategie vs. conservatieve strategie bij patiënten met chronisch coronairlijden resulteerde in geen verschil in sterfte door alle oorzaken, een lager risico op CV-sterfte, en een hoger risico op niet-CV-sterfte.

Aanhoudende LDL-c-verlaging met PCSK9 siRNA tot 4 jaar

Nieuws - 10 nov. 2022

AHA 2022 Patiënten met een hoog CV-risico in ORION-1 werden uitgenodigd om deel te nemen aan een open-label uitbreidingsstudie met inclisiran - de ORION-3 studie. Wat is de 4-jaars werkzaamheid en veiligheid van inclisiran bij deze patiënten?

Duale endotheline-A-en-B-receptorantagonist vermindert SBD in resistente hypertensie

Nieuws - 9 nov. 2022

AHA 2022 De endotheline-pathway kan een nieuw target vormen om de bloeddruk te verlagen bij patiënten met resistente hypertensie. In de PRECISION-studie werden de bloeddrukverlagende effecten onderzocht van aprocitentan, een duale endotheline-A-en-B-receptorantagonist.

siRNA-therapie verlaagt Lp(a) bij patiënten met ASCVD

9 nov. 2022

AHA 2022 De fase 2 OCEAN(a)-DOSE-studie liet zien dat olpasiran bij een dosering van 75 mg of hoger elke 12 weken Lp(a) met >95% verlaagt bij patiënten met verhoogd Lp(a) en vastgestelde ASCVD.

Uitbreiding van studie met renale denervatie bij patiënten met antihypertensiva

9 nov. 2022

AHA 2022 De SPYRAL HTN-ON MED pilotstudie werd uitgebreid en resulteerde in een groter cohort van patiënten met antihypertensiva die renale denervatie of schijnbehandeling ondergingen. Wat was de verandering in systolische ABPM na 6 maanden tussen de twee groepen?

Langeretermijnresultaten met cardiale myosineremmer bij obstructieve HCM

Nieuws - 9 nov. 2022

AHA 2022 Bij patiënten met symptomatisch obstructieve HCM die werden verwezen voor septale reductietherapie (SRT), verminderde mavacamten de behoefte aan SRT na 32 weken.

Verbeterde uitkomsten met snelle optitratie van HF-medicatie na acuut HF

3' educatie - 8 nov. 2022 - Prof. dr. Alexandre Mebazaa
Prof. Mebazaa legt uit waarom patiënten en zorgverleners het STRONG-HF-regime van snelle optitratie van HF-therapieën zullen waarderen bij opgenomen acute HF-patiënten die klaar zijn voor ontslag.

AHA 2022 Prof. Mebazaa legt uit waarom patiënten en zorgverleners het STRONG-HF-regime van snelle optitratie van HF-therapieën zullen waarderen bij opgenomen acute HF-patiënten die klaar zijn voor ontslag.

Snelle optitratie van HF-medicatie met grondige follow-up gunstig na ziekenhuisopname voor acuut HF

Nieuws - 8 nov. 2022

AHA 2022 Bij patiënten met acuut HF die klaar waren voor ziekenhuisontslag was snelle optitratie van medicatie met grondige follow-up veilig en leidde tot minder HF-heropnames of sterfgevallen in vergelijking met gebruikelijke zorg.