Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intraveneuze ijzerbehandeling bij patiënten met HF en ijzertekort

Nieuws - 6 nov. 2022

IRONMAN – Randomized Trial of Intravenous Ferric Derisomaltose in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction

Gepresenteerd tijdens de AHA Scientific Sessions 2022 door: Paul R. Kalra - Portsmouth, VK

Introductie en methoden

Een ijzertekort komt vaak voor bij patiënten met HF, met een incidentie variërend van 30-50% bij ambulante patiënten tot ~75% bij patiënten met gedecompenseerd HF die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Patiënten met een ijzertekort hebben een slechtere kwaliteit van leven, een verminderd inspanningsvermogen en een hoger risico op HF-ziekenhuisopname of overlijden, onafhankelijk van anemie of de hemoglobinewaarde. Aangetoond is dat intraveneuze (iv) toediening van ijzer(III)carboxymaltose de kwaliteit van leven en het inspanningsvermogen verbetert. In de eerdere AFFIRM-AHF-studie verminderde behandeling met ijzer(III)carboxymaltose het aantal herhaalde HF-ziekenhuisopnamen na één jaar bij patiënten die voor HF in het ziekenhuis waren opgenomen.

IRONMAN (Effectiveness of Intravenous Iron Treatment vs. Standard Care in Patients With Heart Failure and Iron Deficiency) was een prospectieve, gerandomiseerde open-labelstudie met geblindeerde uitkomstmaten die was geïnitieerd door de onderzoekers waarin een ander ijzerpreparaat werd gebruikt en mortaliteit als uitkomstmaat werd opgenomen. Voor deze studie werden 1137 HF-patiënten (LVEF ≤45%; NYHA-klasse II-IV) met een ijzertekort (ferritine<100 µg/l of transferrineverzadiging <20%) gerandomiseerd naar behandeling met ijzer(III)derisomaltose iv of standaardzorg. De patiënten werden tussen augustus 2016 en oktober 2021 geworven op 70 Britse locaties en gevolgd tot april 2022.

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van herhaalde HF-ziekenhuisopnamen en cardiovasculaire sterfte. De belangrijkste secundaire uitkomstmaten waren herhaalde HF-ziekenhuisopnamen, cardiovasculaire sterfte, cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname voor HF, MI of CVA, totale sterfte en de totale score op de Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLWHQ) na 4 en 20 maanden. De primaire veiligheidsuitkomstmaat omvatte ziekenhuisopname of sterfte als gevolg van een infectie. Ook werden een vooraf gespecificeerde COVID-19-gevoeligheidsanalyse, die alle patiënten omvatte die gerandomiseerd waren tot 31 maart 2020 (begin van de eerste Britse lockdown), en een post-hoc-COVID-19-analyse (gecensureerd na 1 jaar) verricht.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij HF-patiënten met LVEF ≤45% die een ijzertekort hadden was iv toediening van ijzer(III)derisomaltose geassocieerd met een lager risico op HF-ziekenhuisopname en cardiovasculaire sterfte in vergelijking met standaardzorg, maar alleen in analyses die de impact van de COVID-19 pandemie verminderden. De ijzerbehandeling verbeterde het welzijn van de patiënten, werd goed verdragen en leidde niet tot veiligheidsproblemen.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2022-

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in The Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: