Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van gezuiverd EPA op CV-uitkomsten bij patiënten met coronairlijden op statinetherapie

Nieuws - 7 nov. 2022

RESPECT-EPA – Randomized Trial for Evaluating Secondary Prevention Efficacy of Combination Therapy - Statin and Eicosapentaenoic Acid

Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2022 door: Dr. Hiroyuki Daida - Tokio, Japan

Introductie en methoden

De JELIS studie toonde in 2005 aan dat sterk gezuiverd eicosapentaeenzuur (EPA) een gunstig effect heeft op CV-uitkomsten bij patiënten met en zonder coronairlijden. De huidige RESPECT-EPA-studie (Randomized trial for Evaluating the Secondary Prevention Efficacy of Combination Therapy – statine and EPA) evalueerde de effecten van EPA in combinatie met statinetherapie op CV events bij Japanse patiënten met chronisch coronairlijden.

Patiënten die in aanmerking kwamen voor de open-label RCT waren 20-79 jaar oud, hadden chronische coronairlijden, gebruikten ten minste 1 maand voor inclusie statines en hadden een EPA/arachidonzuur (AA)-ratio <0,4 bij aanvang van de studie. In totaal werden 2506 patiënten 1:1 gerandomiseerd om EPA (icosapent ethyl 1800 mg/dag) plus statine of alleen statine te krijgen. De inclusieperiode was 4 jaar en de follow-upperiode was 4 jaar vanaf het einde van de inclusieperiode. Het primaire eindpunt van de RCT was een samenstelling van CV-sterfte, niet-fataal MI, niet-fataal herseninfarct, instabiele angina pectoris of revascularisatie. De secundaire eindpunten waren samengestelde coronairlijden-events, samengestelde beroerte-events en events gerelateerd aan overlijden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De open-label RCT van RESPECT-EPA toonde een niet-significante verlaging van het primaire eindpunt met gezuiverd EPA bij patiënten met chronisch coronairlijden die statinetherapie kregen. Gezuiverd EPA gaf wel een significante vermindering in het samengestelde secundaire eindpunt van plotselinge hartdood, MI, onstabiele angina of coronaire revascularisatie. Veiligheidsresultaten toonden dat het gebruik van gezuiverd EPA geassocieerd was met een significante toename van gastro-intestinale stoornissen en nieuw ontstaan van atriumfibrilleren.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2022-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: