Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder verslechtering van nierziekte of CV-sterfte door SGLT2-remmer bij CNS-patiënten

Nieuws - 7 nov. 2022

EMPA-KIDNEY – Empagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Patients with Chronic Kidney Disease: The EMPA-KIDNEY Trial

Gepresenteerd op AHA Scientific Sessions 2022 door: Dr. David Preiss - Oxford, VK

Introductie en methoden

Het gebruik van SGLT2-remmers vermindert belangrijke klinische events bij hoogrisicopatiënten. De voordelen treden op ongeacht de aanwezigheid van HVZ of diabetes bij deze hoogrisicopatiënten. De CV-voordelen van behandeling met SGLT2-remmers bij patiënten met chronische nierschade zijn mogelijk hetzelfde als de voordelen bij andere hoogrisicopopulaties. Dit is onderzocht in de EMPA-KIDNEY-studie.

EMPA-KIDNEY was een RCT van 6609 patiënten met chronische nierschade die werden gerandomiseerd naar de SGLT2-remmer empagliflozine of placebo. Het effect van de behandeling op HVZ, progressie van nierziekte en de behoefte aan ziekenhuisopname bij patiënten met chronische nierschade werd onderzocht. De gemiddelde follow-up was 2,0 jaar.

In addition, a meta-analysis of 13 major trials of SGLT2i therapies involving 90,000 patients was performed. The effect of treatment on CVD and other outcomes was examined in 3 groups of high-risk patients: participants with T2DM with or at high risk of CVD (4 trials), heart failure (5 trials) or chronic kidney disease (4 trials).

Daarnaast werd een meta-analyse uitgevoerd van 13 grote studies naar SGLT2-remmertherapieën waarbij 90.000 patiënten betrokken waren. Het effect van de behandeling op HVZ en andere uitkomsten werd onderzocht in 3 groepen hoogrisicopatiënten: deelnemers met T2DM met of hoogrisico op HVZ (4 studies), hartfalen (5 studies) of chronische nierschade (4 studies).

Belangrijkste resultaten

EMPA-KIDNEY-studieresultaten

Meta-analyseresultaten

Conclusie

De EMPA-KIDNEY-studie bij patiënten met chronische nierschade toonde aan dat behandeling met empagliflozine de progressie van nierziekte of CV-sterfte verminderde en de behoefte aan ziekenhuisopname vanwege alle oorzaken verminderde. Een vergelijkbaar voordeel voor behandeling met empagliflozine werd gezien ongeacht de HVZ-status. Er waren relatief weinig CV-events, maar de resultaten voor CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname waren consistent met de bevindingen van andere studies.

De meta-analyse van 13 grote SGLT2-remmerstudies toonde aan dat bij patiënten met diabetes in alle groepen hoogrisicopatiënten verminderingen van CV-sterfte, en CV-sterfte en HF-ziekenhuisopnames werden waargenomen. Bij patiënten zonder diabetes liet gebruik van SGLT2-remmer ook een vermindering zien van CV-sterfte, en van CV-sterfte en HF-ziekenhuisopnames bij patiënten met HF, maar met minder informatie bij patiënten met chronische nierschade.

De bevindingen van de EMPA-KIDNEY studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: