Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Duale endotheline-A-en-B-receptorantagonist vermindert SBD in resistente hypertensie

Nieuws - 9 nov. 2022

Sustained Blood Pressure Lowering Effect With the Dual Endothelin Receptor Antagonist Aprocitentan in Resistant Hypertension: Results From a Randomized, Controlled Study Including a Withdrawal Phase

Gepresenteerd op AHA Scientific Sessions 2022 door: Prof. Markus Schlaich- Perth, Australië

Introductie en methoden

Resistente hypertensie wordt gedefinieerd als het onvermogen om de bloeddruk te regelen met 3 of meer geneesmiddelenklassen, waaronder remmers van het RAAS-systeem (ACE-remmer of ARB), calciumkanaalblokkers en diuretica. De vierde voorkeursoptie voor de behandeling van resistente hypertensie is de MRA spironolacton, dat aldosteron aanpakt.

Dat de bloeddruk met deze momenteel beschikbare geneesmiddelen niet onder controle kan worden gehouden, suggereert dat er relevante pathofysiologische routes zijn die niet worden aangepakt, waaronder mogelijk de endotheline-pathway (ET). ET is namelijk betrokken bij de pathogenese van hypertensie doordat het de water- en natriumretentie regelt. ET oefent zijn bloeddrukverhogend effect uit via vasoconstrictie van VSMC en stimulatie van aldosteronsecretie.

In de PRECISION fase 3-studie werd een duale ET-A-en-B-receptorantagonist (ERA) genaamd aprocitentan onderzocht bij patiënten met resistente hypertensie.

Patiënten werden gescreend op individuele achtergrondmedicatie tegen hypertensie als hun bloeddruk niet onder controle was en vervolgens overgeschakeld op gestandaardiseerde achtergrondtherapie gedurende 4 weken. Patiënten die in aanmerking kwamen ondergingen een inloopperiode op placebo gedurende 4 weken, gevolgd door een eerste gerandomiseerde fase. De patiënten werden gerandomiseerd naar placebo (n=242), aprocitentan 12,5 mg (n=243) of aprocitentan 25 mg (n=245) gedurende 4 weken in het eerste deel van de studie. Alle patiënten kregen vervolgens aprocitentan 25 mg gedurende 32 weken (deel 2) en werden opnieuw gerandomiseerd naar aprocitentan 25 mg of placebo gedurende 12 weken in deel 3 (withdrawal-fase). Tijdens de volledige studie bleven zij op de standaard achtergrondtherapie, Zij werden na de studie nog 30 dagen gevolgd.

Het primaire eindpunt was de verandering van baseline tot week 4 in de gemiddelde SBD in de spreekkamer in zittende toestand.

Belangrijkste resultaten

Conclusion

Aprocitentan verlaagde SBD in de spreekkamer en 24-uurs ambulante SBD in vergelijking met placebo na 4 weken bij patiënten met resistente hypertensie. De bloeddrukverlaging bleef gehandhaafd gedurende 48 weken. De meest voorkomende bijwerking was oedeem/vochtretentie in de eerste 4 weken van de behandeling.

De bevindingen van de PRECISION-studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in The Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: