Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Icosapent-ethyl heeft minimaal effect op 7 atherosclerotische biomarkers

Effects of Randomized Treatment With Icosapent Ethyl and a Mineral Oil Comparator on Interleukin-1β, Interleukin-6, C-Reactive Protein, Oxidized Low-Density Lipoprotein Cholesterol, Homocysteine, Lipoprotein(a), and Lipoprotein-Associated Phospholipase A2: A REDUCE-IT Biomarker Substudy

Literatuur - Ridker PM, Rifai N, MacFadyen J, et al. - Circulation. 2022 Aug 2;146(5):372-379. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059410

Introductie en methoden

Achtergrond/

In de eerdere studie REDUCE-IT (Reduction of Cardiovascular Events With Icosapent Ethyl-Intervention Trial) leidde behandeling met icosapent-ethyl tot een relatieve risicovermindering van eerste MACE van 25% en een reductie in totale ischemische events van 30% vergeleken met minerale olie bij patiënten met verhoogde triglyceridenwaarden [1,2]. Het is echter niet duidelijk welke mechanismen aan deze klinische gunstige effecten ten grondslag liggen. Mogelijk remt icosapent-ethyl de interleukine (IL)-1β/IL-6/CRP-route (die belangrijk is voor de ontwikkeling van atherosclerose [3-5]) of heeft het gunstige effecten op biomarkers zoals geoxideerd LDL-c (oxLDL-c), homocysteïne, Lp(a) en Lp-geassocieerd fosfolipase A2 (Lp-PLA2) [6-8].

Doel van de studie

De auteurs probeerden deze mogelijke mechanismen te onderzoeken door de concentraties te meten van verschillende biomarkers die onderdeel zijn van trajecten waarvan bekend is dat ze geassocieerd zijn met atherosclerotische ziekte, bij patiënten met verhoogde triglyceridenwaarden tijdens de REDUCE-IT-studie.

/Methoden//

In de multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde REDUCE-IT-studie werden 8179 patiënten met een vastgestelde atherosclerotische ziekte (of DM plus ≥1 bijkomende HVZ-risicofactor) die met een statine werden behandeld en die verhoogde triglyceridenwaarden (135-499 mg/dl) hadden, gerandomiseerd naar icosapent-ethyl of minerale olie van farmaceutische kwaliteit, beide 2 g tweemaal daags. De mediane follow-upduur was 4,9 jaar (maximum: 6,2 jaar).

Voor deze biomarkersubstudie van de REDUCE-IT-studie werden 8175 proefpatiënten geïncludeerd met serummonsters bij aanvang van de studie, na 12 maanden, na 24 maanden en bij het laatste studiebezoek. Veranderingen in de waarden van IL-1β, IL-6, hs-CRP, oxLDL-c, homocysteïne, Lp(a) en Lp-PLA2 tussen baseline en de 1 van de 3 latere tijdstippen werden beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met verhoogde triglyceridenwaarden die een statine gebruiken als primaire of secundaire preventie, had de inname van icosapent-ethyl 4 g per dag gedurende enkele jaren weinig tot geen effect op de serumwaarden van 7 biomarkers die geassocieerd zijn met atherosclerotische ziekte (IL-1β, IL-6, hs-CRP, oxLDL-c, homocysteïne, Lp(a) en Lp-PLA2), terwijl deze waarden stegen bij degenen die in plaats daarvan dezelfde hoeveelheid minerale olie kregen.

Het is niet duidelijk waarom de biomarkerwaarden verhoogd waren in de minerale-oliegroep. Eerder toonde de STRENGTH-studie neutrale effecten van behandeling met eicosapentaeenzuur plus docosahexaeenzuur bij statinebehandelde patiënten met een hoog HVZ-risico die verhoogde triglyceridenwaarden en lage HDL-c-waarden hadden [9,10]. Dit leidde tot controverse over het gebruik van minerale olie als vergelijkingsmiddel in de REDUCE-IT-studie [11-13]. De auteurs van de huidige biomarkersubstudie stellen dat “het door de kernopzet van REDUCE-IT niet mogelijk is om op overtuigende wijze vast te stellen of eventuele nadelige effecten die gerelateerd waren aan het gebruik van minerale olie als vergelijkingsmiddel, de klinische resultaten mogelijk hebben beïnvloed”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: