Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Initiële invasieve vs. conservatieve strategie bij chronisch coronairlijden

Literatuur -

ISCHEMIA-EXTEND – Follow-Up Interim Report

Gepresenteerd bij de AHA Scientific Sessions 2022 door: Judith S. Hochman - New York, NY, VS

Introductie en methoden

De ISCHEMIA-studie onderzocht eerder de effecten van een initiële invasieve vs. conservatieve strategie bij patiënten met chronisch coronairlijden op de primaire uitkomst van ernstige nadelige klinische events (CV-sterfte, MI, ziekenhuisopname voor UA, HF of gereanimeerde hartstilstand) bij een originele follow-up van 3,2 jaar. Geïncludeerde patiënten hadden matige tot ernstige ischemie. Patiënten met EF <35%, recente ACS, onaanvaardbare angina of linkerhoofdstenose ≥ 50% werden uitgesloten. Na 3,2 jaar was er geen bewijs dat de initiële invasieve strategie het primaire eindpunt, sterfte door alle oorzaken of CV-sterfte verminderde in vergelijking met een initiële conservatieve strategie. Niet-CV-sterfte was significant hoger in de groep met de invasieve strategie, voornamelijk als gevolg van overmatige maligniteit. De huidige ISCHEMIA-EXTEND studie vergelijkt de overleving tussen de twee behandelstrategieën bij 5179 patiënten gedurende een langetermijnfollow-up van ~10 jaar. De tussentijdse resultaten van ISCHEMIA-EXTEND bij een mediane follow-up van 5,7 jaar werden gepresenteerd tijdens de AHA Scientific Sessions 2022.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De ISCHEMIA-EXTEND-studie liet na een mediane follow-up van 5,7 jaar zien dat een initiële invasieve strategie vs. conservatieve strategie bij patiënten met chronisch coronairlijden resulteerde in geen verschil in sterfte door alle oorzaken, een lager risico op CV-sterfte, en een hoger risico op niet-CV-sterfte.

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2022-

Lees ook onze samenvatting van de hoofdtrial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: