Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Visuele informatie verkort tijd tot starten met statinebehandeling

Time to initiation of lipid-lowering drugs for subclinical atherosclerosis: sub-study of VIPVIZA randomized controlled trial, with single-arm cross-over

Literatuur - Holmberg H, Sjölander M, Glader EL, et al. - Eur Heart J Open. 2022;2(1):oeac003. Published 2022 Feb 4. doi:10.1093/ehjopen/oeac003

Introductie en methoden

Achtergrond

Het gebruik van risicoscores, zoals de Europese systematische coronaire risico-evaluatie (SCORE) en de Framingham-risicoscores, om een verhoogd risico op HVZ te communiceren, is waarschijnlijk niet optimaal. Deze risicoscores zijn voor velen te abstract en onvoldoende sensitief om grote groepen asymptomatische personen te identificeren [1-2]. Risico-communicatie met gebruikmaking van een afbeelding is voor artsen en patiënten wellicht beter bruikbaar en leidt mogelijk tot een eerdere inzet van statines ter voorkoming van HVZ [1, 3].

Deze observationele deelstudie maakte gebruik van gegevens die eerder zijn verzameld tijdens de Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA) trial [1].

Doel van de studie

De doelstellingen van de studie waren: (1) nagaan of een visuele risico-interventie de tijd tot eerste verstrekking van statines beïnvloedde in vergelijking met een controlegroep gedurende de eerste 3 jaar en 2 daaropvolgende jaren na herinterventie van de interventiegroep en cross-over van de controlegroep. (2) het evalueren van het effect van de visuele risico-interventie m.b.t. geslacht, opleiding, aanwezigheid van plaque en het jaar van deelname aan de studie.

Methoden

In totaal werden tussen 29 april 2013 en 7 juni 2016, 3532 deelnemers geïncludeerd in VIPVIZA, waarvan 3000 bij aanvang geen lipidenverlagende medicatie gebruikten. Deze subgroep werd willekeurig toegewezen aan een controlegroep (n=1529) of een interventiegroep (n=1471). Deelnemers in de interventiegroep ontvingen visuele risico-informatie; voor degenen in de controlegroep was visuele risico-informatie niet beschikbaar. Het beeldmateriaal omvatte een echografisch beeld van asymptomatische atherosclerose [1].

Na 3 jaar werden beide groepen opnieuw onderzocht. Op dat moment werden de resultaten van de echografische beelden en de risicofactoren gepresenteerd aan zowel de interventie- als de controlegroep, en aan hun artsen. De follow-up duurde tot 5 jaar vanaf baseline. Na 5 jaar follow-up werd de tijd tot aanvang van statines beoordeeld via het Zweedse register van voorgeschreven geneesmiddelen.

De gegevens werden gestratificeerd op voorwaarde dat er vóór het begin van de intervallen geen statines werden gebruikt. Twee strata omvatten persoonstijd van de eerste 3 jaar (2013-2016), terwijl twee andere strata beginnen bij 3 jaar follow-up (2016-2019) met herinterventie van de interventiegroep en eerste interventie van de controlegroep.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Visuele risico-informatie verkortte de tijd die nodig was om te starten met statines. Dit effect trad op in de interventiegroep eerste 3 jaar, na herinterventie van de interventiegroep en in de controlegroep na cross-over. In geen van de groepen of strata geslacht of opleidingsniveau was een effect te zien op de tijd die nodig was om met de statinebehandeling te beginnen.

Deze substudie van de VIPVIZA-studie bevestigt het belang van visuele risico-informatie voor zowel artsen als patiënten. Een betere risicocommunicatie kan leiden tot het eerder starten van de statinetherapie en daarmee tot een verbeterde preventie van hart- en vaatziekten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online: Eur Heart J Open. 2022;2(1)

Deel deze pagina met collega's en vrienden: