Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antihypertensieve behandeling geassocieerd met lager risico op dementie

Blood pressure lowering and prevention of dementia: an individual patient data meta-analysis

Literatuur - Peters R, Xu Y, Fitzgerald O, et al. - Eur Heart J. 2022 Oct 25;ehac584. doi: 10.1093/eurheartj/ehac584

Introductie en methoden

Achtergrond

Eerdere observationele studies hebben een sterk verband aangetoond tussen een verhoogde bloeddruk (BD) en een verhoogd risico op dementie en cognitieve achteruitgang, met name bij personen tussen 40 en 65 jaar [1]. RCT’s hebben echter gemengde resultaten laten zien ten aanzien van de effecten van antihypertensieve behandeling op de preventie van dementie [2]. Mogelijk kan een meta-analyse dit probleem oplossen. Maar eerdere meta-analyses op dit gebied hadden een risico op bias in hun schattingen, omdat bijvoorbeeld de analyse en de gegevensverwerking niet konden worden gestandaardiseerd. Deze beperking kan worden overwonnen met een meta-analyse op patiëntniveau, waarbij de gegevens van studies die voldoende vergelijkbaar zijn, worden gecombineerd en geanalyseerd als één dataset.

Doel van de studie

Het doel was het beter analyseren van de effecten van antihypertensieve behandeling op de preventie van dementie door een meta-analyse uit te voeren met gegevens van individuele deelnemers uit 5 gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoeken.

Methoden

Voor de huidige meta-analyse werden de gegevens samengevoegd van individuele deelnemers van de volgende 5 dubbelblinde placebogecontroleerde RCT’s (elk >2000 deelnemers) die het effect van antihypertensieve medicatie vergeleken met dat van placebo alleen bij deelnemers met een verhoogd vasculair risico en die de incidentie van dementie als uitkomstmaat hadden:

De totale steekproef bestond uit 28.008 personen (gemiddelde leeftijd: 69,1 jaar; SD: 9,3), die waren gerekruteerd uit 20 landen. De primaire uitkomstmaat van de huidige meta-analyse was de incidentie van dementie door alle oorzaken. De incidentie van cognitieve achteruitgang, gebaseerd op de score op de Mini-Mental State Examination (MMSE), werd ook beoordeeld.

Het a-prioriplan voor de statistische analyse omvatte logistische regressie op meerdere niveaus (multilevel) om het behandeleffect op de incidentie van dementie te evalueren, multilevel multinomiale logistische regressie om rekening te houden met overlijden als een concurrerend risico, effectmodificatie door leeftijd, geslacht, systolische BD bij studieaanvang, eerdere beroerte of MMSE-score bij studieaanvang, en bemiddelingsanalyse om de bijdrage aan de incidentie van dementie te kwantificeren van de studiemedicatie en van veranderingen in de systolische en diastolische BD.

Belangrijkste resultaten

Effect van antihypertensieve behandeling op incidentie van dementie

Effect van antihypertensieve behandeling op incidentie van cognitieve achteruitgang

Mate van bewijs

Conclusie

In deze meta-analyse op patiëntniveau van gepoolde ruwe gegevens van 5 grote dubbelblinde placebogecontroleerde RCT’s was antihypertensieve behandeling geassocieerd met een lager risico op dementie vergeleken met placebo. Een eerdere meta-analyse van 7 bevolkingscohorten liet een U-vormig verband zien tussen BD en dementierisico bij deelnemers ouder dan 80 jaar [13]. De auteurs van de huidige meta-analyse benadrukten dat er in hun studie “geen bewijs was voor een U-vormig verband van het effect op enige leeftijd, noch van een toename van het dementierisico door behandeling in de oudste leeftijdsgroep” (>80 jaar).

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: