Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gunstige effecten van niet-steroïde MRA op HF-uitkomsten bij CNS en DM2

Finerenone and heart failure outcomes by kidney function/albuminuria in chronic kidney disease and diabetes

Literatuur - Filippatos G, Anker SD, Pitt B, et al. - JACC Heart Fail. 2022 Nov;10(11):860-70. doi: 10.1016/j.jchf.2022.07.013.

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met DM2 neemt het risico op cardiovasculaire sterfte en HF toe naarmate de nierfunctie (eGFR) afneemt en de albuminurie (urine-albumine-creatinineratio, UACR) toeneemt [1,2]. Finerenon is een selectieve, niet-steroïde MRA die door de EMA is goedgekeurd voor de behandeling van chronische nierschade (CNS) in stadium 3 of 4, met albuminurie, bij volwassen patiënten met DM2 [3]. Eerder liet een gepoolde analyse van individuele patiëntgegevens uit de FIDELIO-DKD- en FIGARO-DKD-trial (de FIDELITY-studie genoemd) zien dat behandeling met finerenon de cardiorenale uitkomsten verbetert bij deze patiënten [4-6]. Het is echter onduidelijk of dit ook geldt voor HF-gerelateerde uitkomsten.

Doel van de studie

Het doel van deze analyse van de FIDELITY-studie was om de effecten van finerenon op HF-gerelateerde uitkomsten te onderzoeken bij volwassen patiënten met CNS en DM2, uitgesplitst naar eGFR en/of UACR bij aanvang van de studie.

Methoden

De onderzoekers verrichtten een gepoolde analyse van individuele patiëntgegevens uit de FIDELIO-DKD- en FIGARO-DKD-trial (FIDELITY-studie). In deze placebogecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde fase 3-studies werden in totaal 13.026 volwassen met CKD (gedefinieerd als UACR 30-<300 mg/g met eGFR ≥25 tot<60 mL/min per 1.73 m2 en retinopathie in FIDELIO-DKD of eGFR 25 tot ≤90 mL/min per 1.73 m2 in FIGARO-DKD; of UACR 300-5000 mg/g en eGFR ≥25 tot <75 /min/1.73 m2 in FIDELIO-DKD of ≥60 mL/min/1.73 m2 in FIGARO-DKD) en DM2 gerandomiseerd naar behandeling met eenmaal daags 10 of 20 mg finerenon of placebo. Aanvullende inclusiecriteria waren maximale behandeling met een ACE-remmer of ARB gedurende ≥4 weken en een serumkaliumconcentratie 4,8 mmol/l. Patiënten met HFrEF én symptomen uit NYHA-klasse II-IV, patiënten die in het verleden een beroerte, TIA of ACS hadden gehad en patiënten die in de afgelopen 30 dagen waren opgenomen in het ziekenhuis vanwege verslechterende HF werden uitgesloten van deelname.

Uitkomstmaten

‘Time-to-event’-uitkomsten waren: (a) eerste ziekenhuisopname vanwege HF; (b) cardiovasculaire sterfte óf eerste ziekenhuisopname vanwege HF; (c) herhaalde ziekenhuisopname vanwege HF; en (d) cardiovasculaire sterfte óf herhaalde ziekenhuisopname vanwege HF. Deze uitkomsten werden geanalyseerd in de totale studiepopulatie en in subgroepen op basis van eGFR (<60 en ≥60 ml/min per 1,73 m2) en/of UACR (<300 en ≥300 mg/g) bij aanvang van de studie.

Belangrijkste resultaten

Totale studiepopulatie

Subgroepen

Conclusie

Uit deze analyse van de FIDELITY-studie (FIDELITY-HF) blijkt dat bij volwassen patiënten met CNS en DM2, behandeling met finerenon de HF-gerelateerde uitkomsten verbetert, vergeleken met placebo. De gunstige effecten van finerenon waren onafhankelijk van de eGFR en/of UACR bij aanvang van de studie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: