Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Werkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA bij primair preventiecohort

Effect of inclisiran on lipids in primary prevention: the ORION-11 trial

Literatuur - Ray KK, Kallend D, Leiter LA, et al. - Eur Heart J. 2022;ehac615. doi:10.1093/eurheartj/ehac615

Introductie en methoden

Achtergrond

De meerderheid van cardiovasculaire events treedt op bij individuen zonder een voorgeschiedenis van ASCVD [1,2, 3]. Lipidenverlagende therapie, waarbij statines de eerste keuze zijn, wordt gebruikt om het risico van ASCVD te verminderen in deze primaire preventiegroep. Andere lipidenverlagende therapieën zijn echter vaak nodig wanneer de verlaging van LDL-c met statines onvoldoende is, en wanneer andere lipidenmarkers, zoals non-HDL-c en apoB ook moeten worden verlaagd.

Inclisiran is een siRNA-therapie die de translatie van PCSK9-mRNA in levercellen remt, waardoor circulerend PCSK9 daalt en uiteindelijk plasma LDL-c wordt verlaagd. De ORION-11-studie toonde aan dat inclisiran via een onderhuidse/subcutane injectie, met een onderhoudsdosering tweemaal per jaar, resulteerde in effectieve en aanhoudende verlaging van LDL-c in een gemengde populatie van primaire en secundaire preventiegroepen [4,5].

Doel van de studie

Het doel van deze substudie was het beoordelen van de werkzaamheid en veiligheid van inclisiran bij hoogrisicopatiënten met verhoogde LDL-c-waarden die maximaal verdraagbare statinetherapie kregen. Deze primaire preventiepatiënten waren een subgroep van ORION-11.

Methoden

Deze vooraf gespecificeerde deelstudie van de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3 ORION-11-studie omvatte patiënten met risico op, maar zonder voorgeschiedenis van CV-events en met een LDL-c ≥2,6 mmol/L (≥100 mg/dL), ondanks maximaal getolereerde LLT.

In totaal werden 2381 patiënten gescreend en 1617 gerandomiseerd in ORION-11. Van de gerandomiseerde patiënten werden er 203 geïdentificeerd als primaire preventiepatiënten, waarvan er 98 inclisiran kregen toegediend en 105 placebo. Inclisiran, 284 mg of placebo, werd toegediend op dag 1, 90, en daarna elke 6 maanden tot 540 dagen

Uitkomstmaten

De primaire eindpunten waren de procentuele LDL-c-verandering vanaf baseline tot dag 510, en de voor tijd gecorrigeerde procentuele verandering vanaf baseline na dag 90 tot dag 540.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheidseindpunten

Veiligheid

Conclusie

Deze voorgespecificeerde analyse van ORION-11 toont aan dat een onderhoudsdosering van tweemaal per jaar subcutane injecties met inclisiran - in vergelijking met placebo - atherogene lipoproteïnen bij hoogrisicopatiënten in een primaire preventiesetting met een verhoogde LDL-c-concentratie, ondanks statines, effectief en duurzaam vermindert. Reacties op de injectieplaats kwamen vaker voor in de inclisiran-groep dan in de placebogroep.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: