Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fysieke activiteit in de ochtend geassocieerd met een verlaagd risico op HVZ

Setting your clock: associations between timing of objective physical activity and cardiovascular disease risk in the general population

Literatuur - Albalak G, Stijntjes M, van Bodegom D, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2022 Nov 14:zwac239. doi: 10.1093/eurjpc/zwac239.

Introductie en methoden

Achtergrond

Fysieke activiteit speelt een belangrijke rol in het gezond ouder worden. Voldoende fysieke activiteit verlaagt het risico op cardiovasculaire sterfte en verbetert de kwaliteit van leven [1,2]. Grote bevolkingsonderzoeken hebben laten zien dat er een omgekeerd verband bestaat tussen meer fysieke activiteit en het risico op HVZ [3-8]. Er is echter weinig bekend over de relatie tussen het tijdstip van fysieke activiteit (‘chronoactiviteit’) en het risico op HVZ in de algemene bevolking.

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om te onderzoeken wat de relatie is tussen het tijdstip van fysieke activiteit en meerdere HVZ-uitkomsten in de algemene Britse bevolking.

Methoden

De onderzoekers gebruikten gegevens uit de UK Biobank, een grootschalig, prospectief cohortonderzoek onder 502.490 deelnemers van 40-69 jaar uit de algemene Britse bevolking. In de huidige studie werden 86.657 personen (gemiddelde leeftijd: 61,6 jaar; 58% vrouw) geïncludeerd van wie gegevens over dagelijkse fysieke activiteit waren verzameld met behulp van een triaxiale versnellingsmeter gedurende een meetperiode van 7 opeenvolgende dagen. Deelnemers werden geclusterd op basis van hun patroon van fysieke activiteit, gebruikmakend van 24-uursgemiddelden: (a) gemiddeld patroon van fysieke activiteit, dat wil zeggen: fysieke activiteit in de middag (cluster 1); (b) piek van fysieke activiteit in de vroege ochtend (cluster 2); (c) piek van fysieke activiteit in de late ochtend (cluster 3); en (d) piek van fysieke activiteit in de avond (cluster 4).

Uitkomstmaten

De onderzoekers waren geïnteresseerd in meerdere HVZ-uitkomsten: coronairlijden, beroerte (ischemische én hemorragische beroerte) en alleen ischemische beroerte. Aanvullend werden subgroepanalysen uitgevoerd, gebaseerd op geslacht, totale fysieke activiteit en zelfgerapporteerd chronotype. De follow-upduur was 6 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit dit prospectieve cohortonderzoek onder 86.657 deelnemers van 40-69 jaar uit de algemene Britse bevolking blijkt dat fysieke activiteit in de ochtend geassocieerd is met een verlaagd risico op HVZ, ongeacht de totale fysieke activiteit.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: