Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiorenale effecten van niet-steroïde MRA veranderen niet door ASCVD-voorgeschiedenis bij DM2 en CNS

Finerenone efficacy in patients with chronic kidney disease, type 2 diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease

Literatuur - Filippatos G, Anker SD, Pitt B, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2022 Oct 17;pvac054 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/ehjcvp/pvac054

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met DM2 is het risico op ASCVD tot 4 maal hoger dan bij mensen zonder deze ziekte [1,2]. Bovendien zijn cardiovasculaire complicaties een van de meest frequente doodsoorzaken bij patiënten met zowel DM2 als chronische nierschade (CNS) [3]. En degenen die, naast CNS en DM2, ook ASCVD hebben, hebben het hoogste risico op sterfte door alle oorzaken [4]. Studiegegevens over effectieve preventie of vermindering van cardiovasculaire events bij patiënten met DM2 en CNS zijn echter beperkt.

Eerder lieten 2 fase 3-studies, FIDELIO-DKD en FIGARO-DKD, verbeterde cardiovasculaire en renale uitkomsten zien bij behandeling met de selectieve, niet-steroïde MRA finerenon in vergelijking met placebo bij patiënten met DM2 en CNS [5-7]. Het bleek dat bijna de helft van de patiënten in deze studies een voorgeschiedenis van ASCVD had [8].

Doel van de studie

Door een gepoolde analyse van de FIDELIO-DKD- en FIGARO-DKD-studies uit te voeren, beoogden de auteurs te onderzoeken of de cardiorenale beschermende effecten van finerenon versus placebo veranderen door een voorgeschiedenis van ASCVD bij patiënten met DM2 en CNS.

Methoden

De studies FIDELIO-DKD (FInerenone in reducing kiDnEy faiLure and dIsease prOgression in Diabetic Kidney Disease) en FIGARO-DKD (FInerenone in reducinG cArdiovascular moRtality and mOrbidity in Diabetic Kidney Disease) waren multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT’s waarin patiënten met DM2 en CNS werden gerandomiseerd naar finerenon 20 mg (10 mg indien eGFR <60 ml/min per 1,73 m2) of placebo [5,7]. In de FIDELIO-DKD-studie werden DM2-patiënten geïncludeerd met verder gevorderde CNS dan in de FIGARO-DKD-studie, terwijl de laatste DM2-patiënten met eerdere CNS-stadia maar een hoog HVZ-risico includeerde. De belangrijke exclusiecriteria waren HFrEF met aanhoudende HF-symptomen van NYHA-klasse II-IV en ziekenhuisopname voor verslechterend HF ≤30 dagen vóór de screening.

Om de resultaten voor een breed spectrum van CNS te evalueren, werden de gegevens op individueel patiëntniveau van deze studies samengevoegd in de vooraf gespecificeerde database FIDELITY (The FInerenone in chronic kidney diseasE and type 2 diabetes: Combined FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD Trial programme analysis) [8]. De mediane follow-upduur van de gepoolde dataset was 3 jaar.

Voor de huidige FIDELITY-subgroepanalyse werden vooraf gespecificeerde subgroepen ingedeeld op basis van de aan- of afwezigheid van ASCVD in de voorgeschiedenis (gedefinieerd als door de onderzoeker gerapporteerde medische voorgeschiedenis van CAD, eerdere ischemische beroerte, perifere arteriële ziekte of carotisendarterectomie). Van de 13.026 patiënten die in de FIDELITY-analyse waren opgenomen, hadden 5935 (45,6%) een voorgeschiedenis van ASCVD.

Uitkomstmaten

De effectiviteitsuitkomstmaten omvatten een primaire samengestelde cardiovasculaire uitkomstmaat (tijd tot eerste event van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of HF-ziekenhuisopname), een samengestelde uitkomstmaat van tijd tot cardiovasculaire sterfte of HF-ziekenhuisopname, een samengestelde nieruitkomstmaat (tijd tot eerste event van nierfalen, aanhoudende eGFR-daling ≥57% ≥ 4 weken vanaf de baselinewaarde of niergerelateerde sterfte) en totale sterfte. De veiligheid werd beoordeeld als het optreden van behandeling behoevende nadelige events die door de onderzoeker werden gerapporteerd.

Belangrijkste resultaten

Effect van finerenon op cardiovasculaire en renale uitkomsten en totale sterfte volgens ASCVD-voorgeschiedenis

Veiligheidsuitkomsten volgens ASCVD-voorgeschiedenis

Conclusie

Een vooraf gespecificeerde FIDELITY-subgroepanalyse toonde dat behandeling met finerenon het risico op cardiovasculaire events en CNS-progressie verminderde, maar niet op totale sterfte, ongeacht de voorgeschiedenis van ASCVD bij DM2-patiënten met een breed spectrum van CNS. Het veiligheidsprofiel van finerenon in de 2 patiëntensubgroepen was grotendeels vergelijkbaar.

Volgens de auteurs “suggereren de resultaten van de huidige analyses dat de bescherming die finerenon biedt tegen HF onafhankelijk is van een voorgeschiedenis van ASCVD, [...], wat erop wijst dat finerenon enkele van de onderliggende pathogenetische mechanismen aanpakt die leiden tot HF bij patiënten met DM2 en CNS, zelfs zonder dat zij duidelijke ASCVD hebben”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: