Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer verlaagt lipiden en lipoproteïnen bij familiaire dysbetalipoproteïnemie

Effect of evolocumab on fasting and post fat load lipids and lipoproteins in familial dysbetalipoproteinemia

Literatuur - Heidemann BE, Koopal C, Roeters van Lennep JE, et al. - J Clin Lipidol. 2022 Oct 29;S1933-2874(22)00291-4 [Online ahead of print]. doi: 10.1016/j.jacl.2022.10.006

Introductie en methoden

Achtergrond

Familiaire dysbetalipoproteïnemie (FD), ook bekend als ‘remnant removal disease’, is de tweede meest voorkomende monogene lipidenaandoening (prevalentie 1 op 850-3500), na heterozygote familiare hypercholesterolemie [1]. FD wordt gekenmerkt door accumulatie van met cholesterol verrijkte restanten (‘remnants’) van triglyceriderijke lipoproteïnen, vooral tijdens de postprandiale fase, en is daarom geassocieerd met een zeer hoog risico op vroegtijdige HVZ [2-4].

Aangezien de LDL- en LDL-c-waarden over het algemeen laag of afwezig zijn bij patiënten met FD [5,6], zijn de streefwaarden voor deze patiëntenpopulatie gebaseerd op de niet-HDL-c-waarde. Maar zelfs met optimale therapie bereikt 60% van de FD-patiënten deze streefwaarden niet [2]. Interessant is dat behandeling met een PCSK9-remmer bij patiënten met T2DM resulteerde in een vermindering van postprandiale triglyceriderijke lipoproteïnen met 30-40% [7-10].

Doel van de studie

Het doel van de studie was het effect te evalueren van evolocumab toegevoegd aan standaard-lipidenverlagende therapie op de waarde van lipiden en lipoproteïnen na vasten en na een vetbelasting bij FD-patiënten.

Methoden

De studie EVOLVE-FD (Effects of EVOLocumab VErsus placebo added to standard lipid-lowering therapy on fasting and post fat load lipids in patients with familial dysbetalipoproteinemia) was een gerandomiseerde, door de onderzoeker geïnitieerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde cross-overstudie die werd uitgevoerd in 4 Nederlandse universitaire medische centra . In deze RCT kregen 28 patiënten met een FD-genotype (bevestigd door genotypering of iso-elektrische focussering) gedurende 12 weken evolocumab 140 mg subcutaan om de 2 weken of placebo. Na een uitwasperiode van 8 weken kregen ze gedurende nog eens 12 weken de andere behandeling (evolocumab of placebo).

Aan het begin en het einde van elke behandelperiode kregen de patiënten een orale vetbelasting (ongezoete verse room) na nachtelijk vasten gedurende ≥12 uur. Vóór en op verschillende tijdstippen na consumptie van de vetbelasting werden veneuze bloedmonsters genomen.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de oppervlakte onder de curve (area under the curve, AUC) van de niet-HDL-c-waarde na 8 uur vetbelasting (de AUC geeft de totale blootstelling aan atherogene lipoproteïnen weer bij FD na orale vetbelasting). Secundaire uitkomstmaten waren de concentraties van lipiden en lipoproteïnen na vasten en na de vetbelasting.

Daarnaast werd het percentage patiënten berekend dat hun niet-HDL-c-streefwaarde (gedefinieerd als <131 mg/dl [<3,4 mmol/l] voor FD-patiënten zonder HVZ en <100 mg/dl [<2,6 mmol/l] voor FD-patiënten met vastgestelde HVZ of T2DM) bereikte. De veiligheid van evolocumab werd beoordeeld door het monitoren van nadelige events.

Belangrijkste resultaten

Nuchtere lipiden en lipoproteïnen

Lipiden en lipoproteïnen na vetbelasting

Niet-HDL-c-streefwaarden

Nadelige events

Conclusie

In een RCT met 28 FD-patiënten resulteerde evolocumab, toegevoegd aan standaard-lipidenverlagende therapie, in significante en klinisch relevante verlagingen van de nuchtere waarde en de absolute post-vetbelastingswaarde van lipiden en lipoproteïnen, waaronder niet-HDL-c en apoB, vergeleken met placebo. Evolocumab had echter geen effect op de postprandiale stijging van de lipiden- en lipoproteïnewaarden tijdens de 8 uur na een orale vetbelasting. Bijna alle patiënten bereikten na behandeling met evolocumab hun niet-HDL-c-streefwaarde.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: