Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intensieve bloeddrukverlaging vermindert incidente maligne linkerventrikelhypertrofie

Intensive Blood Pressure Lowering in Patients With Malignant Left Ventricular Hypertrophy

Literatuur - Ascher SB, de Lemos JA, Lee M, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022;80:1516–1525. doi:10.1016/j.jacc.2022.08.735

Introductie en methoden

Achtergrond

Linkerventrikelhypertrofie (LVH) wordt geassocieerd met incident HF en overlijden. Dit risico is vooral hoog in de subgroep met maligne LVH, gedefinieerd als LVH in combinatie met verhoogd hs-cTnT of NT-proBNP [1-5].

De SPRINT-studie toonde eerder aan dat het nastreven van een SBD<120 mmHg vergeleken met <140 mmHg resulteerde in reducties in ADHF en overlijden bij patiënten met hypertensie en met een hoog CVD-risico [6]. Bovendien toonden SPRINT en andere klinische studies aan dat intensieve bloeddrukverlaging maligne LVH kan voorkomen en zelfs tot regressie kan leiden [7-9]. Het is echter nog onduidelijk of intensieve bloeddrukverlaging het risico op acuut gedecompenseerd HF (ADHF) en overlijden bij maligne LVH kan verminderen.

Doel van de studie

Deze aanvullende analyse met data uit de SPRINT-studie onderzocht of intensieve versus standaard SBD-verlaging: 1) het ontwikkelen van maligne LVH voorkomt; en 2) het optreden van ADHF en overlijden vermindert bij mensen die bij aanvang van de studie maligne LVH hadden.

Methoden

In de open-label SPRINT-studie werden personen van ≥50 jaar met SBD 130 tot 180 mmHg en met een hoog CVD-risico gerandomiseerd naar een SBD-streefwaarde van<140 mm Hg (standaardbehandelingsgroep) of <120 mm Hg (intensieve behandelingsgroep).

In deze aanvullende analyse werden deelnemers (n=8.820) van SPRINT verdeeld in 4 groepen op basis van de aan- of afwezigheid van LVH beoordeeld aan de hand van het ECG, en verhogingen van cardiale biomarkers; ofwel hs-cTnT ≥14 ng/L of NT-proBNP ≥125 pg/mL bij baseline: 1) geen LVH en geen verhoogde cardiale biomarkers (LVH -, biomarker -), n=4361; 2) geen LVH met verhoogde cardiale biomarkers (LVH -, biomarker +), n=3761; 3) LVH met niet-verhoogde cardiale biomarkers (LVH +, biomarker -), n=249; en 4) LVH met verhoogde cardiale biomarkers (LVH +, biomarker +), n=449. De effecten van intensieve versus standaard SBD-verlaging op het aantal ADHF-events en sterfgevallen (na 4 jaar) en de incidentie en regressie van LVH en maligne LVH (na 2 jaar) werden bepaald in de 4 groepen.

Uitkomstmaten

De primaire gecombineerde uitkomstmaat van deze analyse was incidente ADHF-events en sterfte door alle oorzaken. Secundaire uitkomsten waren sterfte door alle oorzaken, incidentie en regressie van maligne LVH, en de incidentie en regressie van LVH.

Belangrijkste resultaten

Verbanden tussen LVH/biomarker-categorieën en incidente ADHF-events en mortaliteit

Effecten van intensieve versus standaard SBD-verlaging op ADHF-events en sterfte door alle oorzaken

Effecten van intensieve versus standaard SBD-verlaging op LVH-uitkomsten

Conclusie

In deze aanvullende analyse van de SPRINT-studie verminderde intensieve SBD-verlaging in vergelijking met standaard SBD-verlaging het risico op incidente maligne LVH bij patiënten met hypertensie en met een hoog CVD-risico. Intensieve SBD-verlaging leidde tot vergelijkbare risicoreducties in ADHF en overlijden in de 4 LVH/biomarker-groepen. De behaalde relatieve en absolute risicoreducties met intensieve SBD-verlaging in de maligne LVH-groep waren niet statistisch significant.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: