Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lagere LDL-c-waarde geassocieerd met gunstige CV- en niereffecten bij matige CNS tijdens statinebehandeling

Association of Low‐Density Lipoprotein Cholesterol Levels During Statin Treatment With Cardiovascular and Renal Outcomes in Patients With Moderate Chronic Kidney Disease

Literatuur - Yen CL, Fan PC, Lee CC, et al. - J Am Heart Assoc. 2022 Oct 4;11(19):e027516. doi: 10.1161/JAHA.122.027516

Introductie en methoden

Achtergrond

De huidige richtlijnen voor lipidenmanagement van de belangrijkste Amerikaanse en Europese medische genootschappen bevelen lagere LDL-c-streefwaarden voor hogere stadia van chronische nierschade (CNS) [1,2]. Dit is voornamelijk gebaseerd op hogere HVZ-risico’s bij de overgang van vroege naar gevorderde CNS, die zijn gevonden in observationele studies [3]. Klinische studies en meta-analyses hebben echter uitgewezen dat het verband tussen het HVZ-risico en de LDL-c-waarde bij patiënten met gevorderde CNS-stadia mogelijk zwakker is dan bij andere hoogrisicopopulaties [4-7].

Doel van de studie

Het doel van de studie was om cardiovasculaire en renale uitkomsten te evalueren bij patiënten met CNS stadium 3 die met een statine werden behandeld en werden verdeeld in verschillende LDL-c-groepen.

Methoden

In deze grootschalige observationele studie werden de gegevens van 8500 statinebehandelde patiënten met nieuw gediagnosticeerde CNS stadium 3, verzameld uit de Chang Gung Research Database, een grote en omvangrijke medische database in Taiwan, voor de periode van 2001-2018. Op basis van hun eerste LDL-c-waarde binnen 3 maanden na de indexdatum werden de patiënten ingedeeld in de volgende 3 groepen: <70 mg/dl, 70-99 mg/dl en ≥100 mg/dl. Om de basiskenmerken van deze observationele gegevens in evenwicht te brengen, werd een inverse waarschijnlijkheid van weging van de behandeling toegepast.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de incidentie van majeure nadelige cardiale en cerebrovasculaire events (MACCE), gedefinieerd als de samengestelde uitkomst van acuut MI, ischemische beroerte of cardiovasculaire sterfte. Secundaire uitkomstmaten waren totale sterfte, cardiovasculaire sterfte, acuut MI, ischemische beroerte, intracerebrale bloeding, nieuw ontstane eindstadium-nierziekte (end‐stage renal disease, ESRD) waarvoor chronische dialyse nodig was, niet-infectieuze hepatitis-gerelateerde ziekenhuisopname en rabdomyolyse-gerelateerde ziekenhuisopname.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de groep Taiwanese statinebehandelde patiënten met CNS stadium 3 hadden patiënten met een LDL-c-waarde van 70-99 mg/dl en degenen met LDL-c<70 mg/dl een lager risico op ischemische beroerte en nieuwe ontstane ESRD waarvoor chronische dialyse nodig was, vergeleken met patiënten met LDL-c ≥100 mg/dl. Patiënten met LDL-c van 70–99 mg/dl hadden ook een lager risico op MACCE, een trend die – zij het iets minder uitgesproken – ook werd gezien bij patiënten met LDL-c <70 mg/dl. Volgens de auteurs kan een LDL-c-streefwaarde van <70 mg/dl iets gunstiger blijken te zijn bij patiënten ≤65 jaar en bij patiënten met proteïnurie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: