Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder majeure vasculaire events met statine/ezetimibe-combinatietherapie plus lagere LDL-c-streefwaarde na beroerte of TIA

Yield of Dual Therapy With Statin and Ezetimibe in the Treat Stroke to Target Trial

Literatuur - Amarenco P, Kim JS, Labreuche J, et al. - Stroke. 2022 Nov;53(11):3260-3267. doi: 10.1161/STROKEAHA.122.039728

Introductie en methoden

Achtergrond/

Voor patiënten die een TIA of ischemische beroerte van atherosclerotische oorsprong hebben gehad, adviseert de American Heart Association/American Stroke Association Guideline for the Prevention of Stroke in Patients with Stroke and TIA uit 2021 hen te behandelen met intensieve statinetherapie en een LDL-c-streefwaarde van<70 mg/dl te bereiken met behulp van een statine en indien nodig ezetimibe [1]. Dit advies is mede gebaseerd op de resultaten van de studie TST (Treat Stroke to Target), die een vermindering van het aantal majeure vasculaire events van 22% liet zien bij patiënten met een LDL-c-streefwaarde van <70 mg/dl vergeleken met patiënten met een LDL-c-streefwaarde van 100±10 mg/dl [2].

Bij patiënten met coronaire atherosclerose is gebleken dat duale therapie met een statine en ezetimibe gunstiger is dan statine-monotherapie [3]. Het effect van deze duale therapie op het bereiken van een LDL-c-streefwaarde van <70 mg/dl en het verminderen van het optreden van majeure vasculaire events is echter niet onderzocht bij patiënten met een beroerte.

Doel van de studie

Met een post-hocanalyse van de TST-studie probeerden de auteurs de relatieve werkzaamheid te evalueren van duale therapie met een statine en ezetimibe versus statine-monotherapie in het bereiken van de LDL-c-streefwaarde en het verminderen van het risico op majeure vasculaire events, in een groep patiënten met een LDL-c-streefwaarde <70 mg/dl vergeleken met een groep met een LDL-c-streefwaarde van 100±10 mg/dl.

Methoden

De TST-studie was een event-gedreven onderzoek met parallelle groepen uitgevoerd in Zuid-Korea en Frankrijk waarin 2860 patiënten met een ischemische beroerte van atherosclerotische oorsprong in de voorafgaande 3 maanden of een TIA in de voorafgaande 15 dagen werden gerandomiseerd naar een groep met een lagere streefwaarde (d.w.z.: LDL-c <70 mg/dl (1,8 mmol/l)) of een groep met een hogere streefwaarde (d.w.z.: LDL-c-bereik: 90-110 mg/dl (2,3-2,8 mmol/l)).

De patiënten moesten een atherosclerotische ziekte, atherosclerotische plaques in de aortaboog met een dikte van ≥ 4 mm of een voorgeschiedenis van coronaire hartziekte hebben. Ze kregen een statine (elk type en elke dosis) om de toegewezen LDL-c-streefwaarde te bereiken. Drie weken na de randomisatie werd zo nodig de statinedosis aangepast of werden andere lipidenverlagende geneesmiddelen, waaronder ezetimibe, toegevoegd; geen enkele patiënt werd behandeld met een PCSK9-remmer. De LDL-c-waarde werd elke 6 maanden gemeten. De mediane follow-upduur was 3,5 jaar.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van niet-fataal herseninfarct of beroerte van onbekende oorsprong, niet-fataal MI, ziekenhuisopname voor instabiele angina pectoris gevolgd door urgente coronaire revascularisatie, TIA waarvoor urgente carotisrevascularisatie nodig was of cardiovasculaire sterfte inclusief onverklaard plotseling overlijden.

Vooraf gespecificeerde secundaire samengestelde uitkomstmaten waren MI of urgente coronaire revascularisatie na nieuwe symptomen, herseninfarct of urgente revascularisatie van de arteria carotis interna of een cerebrale arterie na TIA, herseninfarct of TIA, alle (zowel urgente als electieve) revascularisatieprocedures, vasculaire sterfte, totale sterfte, herseninfarct of intracraniële bloeding, intracraniële bloeding, nieuw gediagnosticeerde DM en een samengestelde uitkomst van de primaire uitkomstmaat en intracraniële bloeding.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze post-hocanalyse van de TST-studie verminderde het streven naar een LDL-c-waarde van<70 mg/dl met duale therapie bestaande uit een statine en ezetimibe het risico op majeure vasculaire events vergeleken met een hogere LDL-c-streefwaarde van 90–110 mg/dl bij patiënten na een atherosclerotische ischemische beroerte of TIA. De combinatie van een lagere LDL-c-streefwaarde van <70 mg/dl met statine-monotherapie had geen effect, hoewel beide behandelgroepen een vergelijkbare gemiddeld LDL-c-waarde bereikten.

De auteurs menen dat de verschillende uitkomsten die binnen de groep met een lagere streefwaarde werden gezien voor de patiënten met duale therapie of statine-monotherapie, kan worden verklaard door de hogere gemiddelde LDL-c-baselinewaarde bij degenen met duale therapie. Dit had namelijk een grotere verlaging van de LDL-c-waarde ten opzichte van de uitgangswaarde tot gevolg.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Stroke.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: