Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Risicostratificatie-methode verbetert uitkomsten bij acuut HF

Trial of an Intervention to Improve Acute Heart Failure Outcomes

Literatuur - Lee DS, Straus SE, Farkouh ME, et al. - N Engl J Med. 2023 Jan 5;388(1):22-32. doi: 10.1056/NEJMoa2211680

Introductie en methoden

Achtergrond

Voor patiënten met acuut HF (AHF) is het eerste medische contact vaak de Spoedeisende Hulp (SEH). Daar vertrouwen artsen traditioneel gezien op hun klinisch oordeel om te beslissen of ze deze patiënten zullen ontslaan of opnemen in het ziekenhuis [1]. Een belemmering voor de selectie van de patiënten is echter het onvermogen om het optreden van nadelige events nauwkeurig te voorspellen op basis van risico-inschatting door artsen alleen [2].

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het effect op klinische uitkomsten van een strategie ter ondersteuning van klinische besluitvorming voor ontslag of opname van patiënten die op de SEH kwamen vanwege AHF in vergelijking met gebruikelijke zorg.

Methoden

De studie COACH (Comparison of Outcomes and Access to Care for Heart Failure) was een multicentrische, crosssectionele, cluster-gerandomiseerde stepped-wedge-trial die werd uitgevoerd in Ontario, Canada. De auteurs wezen 10 ziekenhuizen willekeurig toe aan gespreide startdata voor eenmalige cross-over van de controlefase (gebruikelijke zorg) naar de interventiefase. Aan het onderzoek namen 5452 patiënten deel (2972 tijdens de controlefase en 2480 tijdens de interventiefase). De mediane follow-uptijd was 280 dagen (IQR: 82-520) voor de controlefase en 144 dagen (IQR: 64-286) voor de interventiefase.

De interventie bestond uit het gebruik van een gevalideerd point-of-care-algoritme om AFH-patiënten te stratificeren naar overlijdensrisico, naast een klinische beoordeling. Voor patiënten met een laag risico op zowel overlijden binnen 7 dagen als overlijden binnen 30 dagen was het advies vroegtijdig ontslag (≤ 3 dagen) en gestandaardiseerde overgangszorg in de kliniek voor Rapid Ambulatory Program for Investigation and Diagnosis of Heart Failure, terwijl ziekenhuisopname werd aangeraden voor hoogrisicopatiënten. Voor patiënten met een gemiddeld risico werd artsen geadviseerd hun klinisch oordeel te gebruiken, maar de algemene richtlijn was om patiënten met een gemiddeld tot hoog risico op te nemen en vervroegd ontslag te overwegen voor patiënten met een laag tot gemiddeld risico. Voor de controlefase konden risicoscores worden berekend na afloop van de studie.

Uitkomstmaten

De eerste coprimaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van totale sterfte of ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire oorzaken binnen 30 dagen na presentatie op de SEH. De tweede coprimaire uitkomstmaat was de samengestelde uitkomst binnen 20 maanden na presentatie. Secundaire uitkomstmaten waren ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire oorzaken, ziekenhuisopname voor HF, totale sterfte, en een samengestelde uitkomst van eerste niet-electieve SEH-bezoek, totale sterfte of ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire oorzaken.

Ernstige nadelige events omvatten overlijden of ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire oorzaken of enige andere reden bij patiënten met een laag of gemiddeld risico na vroegtijdig ontslag en vóór het eerste polikliniekbezoek.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het gebruik van een strategie met een point-of-care-methode voor risicostratificatie ter ondersteuning van klinische besluitvorming bij ontslag of opname van AFH-patiënten die zich op de SEH meldden, gecombineerd met snelle follow-up op een polikliniek, resulteerde in een lager risico op totale sterfte of ziekenhuisopname vanwege cardiovasculaire oorzaken binnen 30 dagen (-12%) en binnen 20 maanden (-5%) dan gebruikelijke zorg, zonder duidelijke veiligheidsproblemen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: