Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Polygene risicoscore voor coronairlijden vooral nuttig bij jongere volwassenen

Predictive Utility of a Coronary Artery Disease Polygenic Risk Score in Primary Prevention

Literatuur - Marston NA, Pirruccello JP, Melloni GEM, et al. - JAMA Cardiol. 2022 Dec 28. doi: 10.1001/jamacardio.2022.4466

Introductie en methoden

Achtergrond

Risicofactoren voor coronairlijden (coronary artery disease, CAD) kunnen worden verzameld in een enkele polygene risicoscore (PRS). De klinische toepassing van een dergelijke CAD-PRS wordt echter beperkt door meerdere obstakels, bijvoorbeeld omdat het nog niet duidelijk is bij welke populaties gerichte genetische tests het beleid zullen beïnvloeden. Verder is niet helder hoe de CAD-PRS kan worden geïntegreerd met gevestigde klinische risicofactoren om behandelingen te helpen sturen.

Doel van de studie

Het doel van de studie was de voorspellende kracht van de CAD-PRS voor verschillende leeftijdsgroepen en klinische risico’s te onderzoeken en te bepalen in welke mate het polygene risico bijdraagt tot de ontwikkeling van een MI bij jongere volwassenen. Daarnaast werd de CAD-PRS geïntegreerd met een gevestigde klinische ASCVD-risicoscore om te helpen bepalen bij welke populatie statinetherapie moet worden gestart voor primaire preventie.

Methoden

Dit was een longitudinaal cohortonderzoek waarin gegevens van de UK Biobank werden gebruikt. De analyse omvatte 330.201 deelnemers van Europese afkomst zonder voorgeschiedenis van ASCVD die geen lipidenverlagende behandeling kregen. De onderzoekers voerden ook een replicatieanalyse uit met gegevens van 104.439 personen uit de BioBank Japan. De CAD-PRS was gebaseerd op 241 voorwaardelijk onafhankelijke genoombrede significante single-nucleotidevarianten die recent waren geïdentificeerd in een recente genoombrede associatiestudie naar CAD [1].

Uitkomstmaten

De eerste uitkomstmaat was het optreden van MI, een goed gevalideerde en de specifiekste uitkomst die is geassocieerd met de CAD-PRS. Deze uitkomstmaat werd gebruikt om de voorspellende waarde van de CAD-PRS over het gehele leeftijdsspectrum te beoordelen.

De tweede uitkomstmaat was het optreden van ASCVD-events, gedefinieerd als een nieuwe diagnose van klinische CAD (inclusief MI), beroerte of cardiovasculaire sterfte. Deze uitkomstmaat werd gebruikt om het effect te analyseren van integratie van de CAD-PRS met een berekende 10-jaars-ASCVD-risicoscore (met de volgende risicocategorieën: laag (<5,0%), borderline (5,0-7,4%), intermediair (7,5-19,0%) en hoog (≥2,00%)).

Belangrijkste resultaten

CAD-PRS naar leeftijd

Integratie van CAD-PRS met 10-jaars-ASCVD-risicoscore

Conclusie

Deze longitudinale, populatiegebaseerde cohortstudie liet zien dat het gebruik van een recent ontwikkelde PRS voor coronairlijden de grootste voorspellende kracht had bij jongere volwassenen. Bovendien konden personen met een borderline- of intermediair klinisch ASCVD-risico worden gestratificeerd om te helpen bepalen wie in aanmerking kwam voor statinebehandeling. De auteurs menen dat hun “resultaten suggereren dat een gerichte strategie voor een CAD-PRS-test op basis van leeftijd en klinisch risico mogelijk een veel hoger rendement oplevert in termen van klinisch bruikbare resultaten en aanzienlijk minder tests vereist vergeleken met een aanpak waarbij iedereen wordt getest”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: