Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer vermindert specifieke oorzaken van CV-sterfte bij HF over breed LVEF-spectrum

Effect of Dapagliflozin on Cause-Specific Mortality in Patients With Heart Failure Across the Spectrum of Ejection Fraction: A Participant-Level Pooled Analysis of DAPA-HF and DELIVER

Literatuur - Desai AS, Jhund PS, Claggett BL, et al. - JAMA Cardiol. 2022 Dec 1;7(12):1227-1234. doi: 10.1001/jamacardio.2022.3736

Introductie en methoden

Achtergrond

Onlangs werd aangetoond dat dapagliflozine de incidentie van de samengestelde uitkomst van verslechtering van HF of cardiovasculaire sterfte verminderde in 2 internationale RCT’s, namelijk de studies DAPA-HF (Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Heart Failure) en DELIVER (Dapagliflozin Evaluation to Improve the Lives of Patients With Preserved Ejection Fraction Heart Failure) [1-4]. Het effect van dapagliflozine op specifieke doodsoorzaken is echter nog niet onderzocht.

Doel van de studie

In een gepoolde analyse van de DAPA-HF- en DELIVER-studies werd het effect van dapagliflozine versus placebo op oorzaakspecifieke cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire sterfte onderzocht bij patiënten met HFrEF, HFmrEF of HFpEF.

Methoden

In deze gepoolde, vooraf gespecificeerde secundaire analyse op deelnemersniveau werden gegevens van de DAPA-HF-studie (LVEF ≤40%; n=4744) en de DELIVER-studie (LVEF >40%; n=6263) gecombineerd. Beide onderzoeken hadden patiënten met chronisch HF, HF-symptomen van NYHA-klasse II-IV en verhoogde NT-proBNP-waarden gerandomiseerd naar behandeling met dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. De mediane follow-upduur was 18,2 (DAPA-HF-trial) of 27,6 maanden (DELIVER-trial).

De auteurs evalueerden de oorzaak van overlijden (cardiovasculair, niet-cardiovasculair, onbepaald) en de specifieke oorzaken van cardiovasculaire sterfte (HF, plotselinge dood, MI, beroerte, andere cardiovasculaire oorzaak), in de gehele onderzoekspopulatie en in verschillende categorieën van de LVEF op baseline (≤40%, 41-49%, 50-59%, ≥60%).

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat in beide onderzoeken was de tijd tot het eerste optreden van de samengestelde uitkomst van vastgestelde verslechtering van HF (d.w.z.: ziekenhuisopname of spoedbezoeken voor HF) of cardiovasculaire sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een gepoolde analyse van de DAPA-HF- en DELIVER-studies verlaagde dapagliflozine het risico op cardiovasculaire en totale sterfte bij HF-patiënten vergeleken met placebo. De vermindering van cardiovasculaire sterfte met dapagliflozine was voornamelijk te danken aan een lagere, zij het niet-significante, incidentie van plotselinge sterfte en, in mindere mate, sterfte door progressief HF.

De auteurs menen dat deze resultaten de consistente gunstige effecten van dapagliflozine op cardiovasculaire sterfte ondersteunen, ongeacht de LVEF. Zij merken verder op dat “het hogere aandeel van niet-cardiovasculaire sterfte bij een stijgende EF gedeeltelijk verantwoordelijk kan zijn voor de beperkte vooruitgang in het verminderen van de algemene sterftelast bij HF-patiënten met behouden EF door hen te behandelen met cardiovasculaire therapie”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: