Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DAPT gedurende ≤3 maanden na een PCI werkzaam en veilig bij patiënten met hoog bloedingsrisico

Dual antiplatelet therapy duration after percutaneous coronary intervention in high bleeding risk: a meta-analysis of randomized trials

Literatuur - Costa F, Montalto C, Branca M, et al. - Eur Heart J. 2022 Dec 7;ehac706. doi: 10.1093/eurheartj/ehac706.

Introductie en methoden

Achtergrond

De optimale duur van duale antiplaatjestherapie (DAPT) – bestaande uit aspirine en een P2Y12-remmer, zoals clopidogrel of ticagrelor– na een percutane coronaire interventie (PCI) is bij patiënten met een hoog bloedingsrisico een uitgebreid onderwerp van discussie. Omdat klinische kenmerken die gerelateerd zijn aan een hoog bloedingsrisico ook verband houden met het risico op ischemische events, is het bij deze patiënten lastig om een goede balans te bewaren tussen het bloedingsrisico en het risico op ischemische events [1,2]. In internationale richtlijnen wordt bij patiënten met een hoog bloedingsrisico de voorkeur gegeven aan een conservatieve aanpak ten aanzien van de duur van DAPT na een PCI [3-5]. Bij deze groep patiënten is eerder aangetoond dat het verkorten van DAPT tot 6 maanden het risico op bloedingen vermindert, zonder toename van het aantal ischemische events [6]. In recentere studies is onderzocht of een behandelduur van 1 of 3 maanden ook volstaat [7,8].

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om op basis van gegevens uit RCT’s de werkzaamheid en veiligheid van kortdurende DAPT te vergelijken met standaard-DAPT na een PCI bij patiënten met een hoog bloedingsrisico.

Methoden

Conform de PRISMA-richtlijn, verrichtten de onderzoekers een systematische review en meta-analyse van RCT’s waarin de werkzaamheid en veiligheid van kortdurende DAPT (≤3 maanden) werd vergeleken met standaard-DAPT (≥6 maanden) na een PCI bij patiënten met een hoog bloedingsrisico – gedefinieerd als een PRECISE-DAPT-score ≥25 – zonder indicatie voor orale antistolling. In diverse onlinedatabases (PubMed, Embase, BioMedCentral, Google Scholar en Cochrane Centra Register of Controlled Trials) werd gezocht naar relevante RCT’s met een minimale follow-upduur van 12 maanden, waarvan de resultaten waren gepubliceerd in de periode 1 januari 2000-31 oktober 2021. Er werden 11 RCT’s gevonden, met in totaal 9006 patiënten met een hoog bloedingsrisico.

Uitkomstmaten

De belangrijkste uitkomstmaten waren het optreden van ernstige of klinisch relevante niet-ernstige bloedingen (MCRB) en ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen (MACE) tot 12 maanden na de PCI. Aparte analyses werden uitgevoerd voor de 2 verschillende definities van MACE, namelijk: (a) algehele sterfte, myocardinfarct of beroerte (MACE1); en (b) cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct of beroerte (MACE2). Daarnaast werd gekeken naar ernstige bloedingen, fatale bloedingen, ‘net adverse clinical events’ (NACE), algehele sterfte, cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct, beroert en stenttrombose.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze systematisch review en meta-analyse van RCT’s blijkt dat bij patiënten met een hoog bloedingsrisico kortdurende DAPT (≤3 maanden) na een PCI gepaard gaat met een lagere cardiovasculaire sterfte en een kleiner aantal ernstige bloedingen en MCRB, zonder toename van het aantal ischemische events, vergeleken met standaard-DAPT (≥6 maanden).

De auteurs concluderen: "Een DAPT-strategie van 1 maand of 3 maanden na PCI lijkt een aantrekkelijke behandeloptie bij patiënten met hoog bloedingsrisico om de uitkomsten te optimaliseren. Verdere studies zijn nodig om te bepalen hoe de beslissing tussen 1- en 3-maands DAPT en de rol van antiplaatjestherapie met 1 middel na DAPT geïndividualiseerd kan worden."

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: